Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lange-termijn resultaten van neoadjuvant CRT plus inductie of consolidatie CT voor LARC


Prof. Emmanouil FokasDe gerandomiseerde fase 2-studie CAO/ARO/AIO-12 in achttien centra in Duitsland zocht naar de optimale volgorde van chemoradiotherapie (CRT) en chemotherapie (CT) in de neoadjuvante behandeling van lokaal-gevorderd rectumcarcinoom (LARC), voorafgaand aan totale mesorectale excisie (TME). In 2019 is gepubliceerd dat upfront CRT vergeleken met upfront CT resulteerde in betere compliantie met CRT maar slechtere compliantie met CT, en in hoger percentage patiënten met pathologisch complete respons. Prof. Emmanouil Fokas (Goethe-Universität, Frankfurt am Main) en collega’s publiceren nu in JAMA Oncology lange-termijn resultaten van de studie.1

De studie includeerde 306 evalueerbare patiënten met cT3-4 en/of klierpositief rectum-adenocarcinoom, die werden gerandomiseerd naar groep A (n=156; drie cycli fluorouracil, leucovorine, en oxaliplatine gevolgd door fluorouracil/oxaliplatine CRT 50,4 Gy) of groep B (n=150; CRT voorafgaand aan CT). TME was gepland op dag 123 na start van de neoadjuvante behandeling. Na mediaan 43 maanden follow-up (range 35-60) was in beide groepen 73% van de patiënten ziektevrij (p=0,82). Er waren ook geen significante verschillen voor de drie-jaars cumulatieve incidentie van locoregionaal recidief (p=0,67) of afstandsmetastase (p=0,52). Chronische graad 3 of 4 toxiciteit na drie jaar werd gezien in 11,8% in groep A versus 9,9% in groep B. Ontlastings-incontinentie werd in beide groepen een jaar na randomizatie slechter, en verbeterde licht na drie jaar.

De onderzoekers concluderen dat CRT gevolgd door CT, vergeleken met CT gevolgd door CRT, resulteerde in hoger pCR zonder lange-termijn oncologische of QOL eindpunten te compromitteren. CRT gevolgd door CR dient te worden gezien als de geprefereerde sequentie, indien orgaanpreservatie een prioriteit is.

1.Fokas E, Schlenska-Lange A, Polat B et al. Chemoradiotherapy plus induction or consolidation chemotherapy as total neoadjuvant therapy for patients with locally advanced rectal cancer. Long-term results of the CAO/ARO/AIO-12 randomized clinical trial. JAMA Oncol 2021.5445

Summary: Secondary analysis of the multicenter randomized phase 2 CAO/ARO/AIO-12 study in Germany showed that among patients with locally advanced rectal cancer, neoadjuvant chemoradiotherapy followed by chemotherapy compared with CT followed by CRT resulted in higher pathological complete response without compromising disease-free survival, toxicity, quality of life, or stool incontinence.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren