Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lange-termijn risico van infectie na behandeling voor leukemie in kinderen


Dr. Marie-Claude Pelland-MarcotteInfecties zijn frequente complicaties tijdens behandeling voor leukemie in kinderen. Er is weinig informatie beschikbaar over het risico van infecties in overlevers van de behandeling. Een studie van The Hospital for Sick Children (Toronto) heeft het risico van infecties in lange-termijn overlevers van leukemie tijdens de kindertijd vergeleken met het risico in de algemene bevolking. Dr. Marie-Claude Pelland-Marcotte en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 2204 overlevers van leukemie tijdens de kindertijd, die vrij waren van relapse dertig dagen na voltooiing van de behandeling (indexdatum) tussen begin 1992 en eind 2015 in Ontario, en 11.020 controlepersonen in de algemene bevolking, 1:5 met de overlevers gematcht voorgeboortejaar, geslacht, en rurale versus urbane status. Het primaire eindpunt van de studie was tijd tot diagnose van een infectie. Het risico van infecties was verhoogd in de overlevers vergeleken met controlepersonen (RR 1,51; 95%-bti 1,45-1,57). Het risico was in overlevers ook verhoogd in het eerste jaar na de indexdatum (RR 1,77; 95%-bti 1,69-1,86), het tweede tot het vijfde jaar (RR 1,66; 95%-bti 1,62-1,71), en na vijf jaar of langer (RR 1,29; 95%-bti 1,22-1,36). Ook in patiënten die geen stamceltransplantatie ondergingen bleef het risico van infectie meer dan vijf jaar na de indexdatum verhoogd (RR 1,29; 95%-bti 1,23-1,35). Het risico van overlijden als gevolg van een infectie was significant verhoogd in overlevers (HR 149,3; 95%-bti 20,4-1091,9) evenals in overlevers die geen stamceltransplantatie ondergingen (HR 92,7; 95%-bti 12,4-690,7).

De onderzoekers concluderen dat geschiedenis van behandeling voor leukemie in de kindertijd geassocieerd was met significant verhoogd risico van infectie.

1.Pelland-Marcotte M-C, Pole JD, Hwee J et al. Long-term risk of infections after treatment of childhood leukenia: a population-based cohort study using adminstrative health data. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A study at the Hospital for Sick Children (Toronto) found a significant association between a history of leukemia therapy and an increased risk of infections.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren