Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lange-termijn uitkomsten en responsen op herbehandeling na PD-1 blokkade voor melanoom


Dr. Allison Betof WarnerPD-1 blokkade als monotherapie voor melanoom kan leiden tot complete respons (CR). Er is geen duidelijkheid over de optimale duur van voortzetting van de behandeling na het bereiken van CR. Een retrospectieve analyse van dossiers van patiënten van Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) heeft lange-termijn uitkomsten en responsen op herbehandeling na PD-1 blokkade voor melanoom geïnventariseerd. Dr. Allison Betof Warner en collega’s publiceren de analyse online in het Journal of Clinical Oncology.1

De analyse includeerde alle patiënten die tussen begin 2009 en eind 2018 in MSKCC PD-1 blokkade monotherapie hadden gekregen voor niet-uveaal niet-resectabel stadium III/IV melanoom, de behandeling hadden gestopt, en vervolgens nog tenminste drie maanden waren gevolgd (n=396). Van deze patiënten hadden 102 CR. De mediane duur van behandeling na CR was 0 maanden (range: gestopt voor bereiken van CR – 26 maanden na CR). Drie jaar na het bereiken van CR was 72,1% van de patiënten in leven zonder nieuwe antimelanoom-therapie. Er was geen significante associatie tussen duur van behandeling en risico van relapse. Onder de 78 patiënten die na ziekteprogressie opnieuw behandeld werden, werd respons gezien in 5 van 34 patiënten die opnieuw anti-PD-1 monotherapie kregen en in 11 van 44 die anti-PD-1 plus ipilimumab kregen.

De onderzoekers concluderen dat in dit cohort de meeste patiënten de behandeling staakten na het bereiken van CR. De meeste CRs waren duurzaam, hoewel de kans van falen van de behandeling na drie jaar 28% was. Responsen op herbehandeling waren infrequent. De optimale duur van behandeling na bereiken van CR is nog niet duidelijk.

1.Betof Warner A, Palmer JS, Shoushtari AN et al. Long-term outcomes and responses to retreatment in patients with melanoma treated with PD-1 blockade. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: Retrospective analysis of records of patients of Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) found that most patients who achieved complete response to single-agent anti-PD-1 therapy for nonuveal, unresectable stage III/IV melanoma, discontinued the treatment at the time of CR. Most CRs were durable but the probability of treatment failure was 28% at 3 years. Responses to retreatment were infrequent. The optimal duration of treatment after CR is not yet clear.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren