Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lange-termijn uitkomsten met nivolumab plus ipilimumab, alleen nivolumab, of ipililumab voor gevorderd melanoom

(0)2021-11-26 16:00   ( Nieuws )

Prof. Jedd WolchokDe multinationale fase 3-studie CheckMate 067 randomiseerde patiënten met niet-eerder behandeld gevorderd melanoom 1:1:1 naar nivolumab plus ipilimumab (vier doses gevolgd door nivolumab monotherapie; n=314), alleen nivolumab (n=316), of alleen ipilimumab (n=315). In 2015 is gepubliceerd dat de mediane progressievrije overleving significant langer was in de groepen met nivolumab plus ipilimumab (11,5 maanden) en alleen nivolumab (6,9 maanden) dan in de groep met alleen ipilimumab (2,9 maanden). Prof. Jedd Wolchok (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York) en collega’s publiceren nu in het Journal of Clinical Oncology resultaten van de studie na minimaal 6,5 jaar follow-up.1

De mediane overall survival was 72,1 maanden in de combinatiegroep versus 36,9 maanden in de nivolumabgroep en 19,9 maanden in de ipilimumabgroep. De melanoom-specieke overleving in de drie groepen was respectievelijk niet-bereikt, 58,7 maanden en 21,9 maanden. De 6,5 jaar OS-percentages waren 57%, 43% en 25% in de drie groepen onder patiënten met BRAF-mutant tumoren en 46%, 42%, en 22% onder patiënten met BRAF-wildtype tumoren. Onder patiënten die de behandeling discontinueerden was het mediane behandelingsvrije interval 27,6 respectievelijk 2,3 en 1,9 maanden. Er waren geen nieuwe veiligheidssignalen.

De onderzoekers concluderen dat update laat zien dat onder patiënten met niet-eerder behandeld gevorderd melanoom, de combinatie van nivolumab plus ipilimumab of alleen nivolumab resulteerden in betere klinische uitkomsten dan alleen ipilimumab.In descriptieve analyse resulteerde de combinatie in betere uitkomsten dan nivolumab monotherapie.

1.Wolchok JD, Chiarion –Sileni V, Gonzalez R et al. Long-term outcomes with nivolumab plus ipilimumab or nivolumab alone versus ipilimumab in patients with advanced melanoma. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: The 6.5-year CheckMate 067 results, which include the longest median OS in a phase III melanoma trial reported to date, showed durable, improved clinical outcomes with nivolumab plus ipilimumab or nivolumab alone versus ipilimumab in patients with advanced melanoma, and, in descriptive analyses, with the combination over nivolumab monotherapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren