Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lange-termijn uitkomsten met tagraxofusp voor blastair plasmacytoïd dendritische celneoplasie


Dr. Naveen PemmarajuBlastair plasmacytoïd dendritische celneoplasie (BPDCN) is een agressieve myeloïde maligniteit, die wordt veroorzaakt dat getransformeerde plasmacytoïde dendritische cellen met overexpressie van CD123. Tagraxofusp (TAG) is een CD123-gerichte therapie, bestaande uit humaan IL-3 gefuseerd met difterietoxine. In 2019 zijn de eerste resultaten gepubliceerd van een prospectieve multicenterstudie van TAG voor BPDCN, die lieten zien TAG klinische respons induceerde. Dr. Naveen Pemmaraju (MD Anderson Cancer Center, Houston TX) publiceren nu in het Journal of Clinical Oncology lange-termijn resultaten van de studie.1

De studie includeerde 65 patiënten met niet-eerder behandelde en 19 patiënten met recidiverende of refractaire ziekte. De patiënten kregen TAG 12 μg/kg eenmaal daags op dagen één tot en met vijf van drieweekse cycli. Op het moment van de nu gepubliceerde analyse was de mediane follow-up 34,0 maanden. Onder de patiënten met niet-eerder behandelde ziekte was de overall response rate 75% en bereikte 57% complete respons (CR) of CR met residuele huidabnormaliteit zonder aanwijzingen voor actieve ziekte (CRc). De mediane tijd tot remissie was 39 dagen (range 14-131), en de mediane duur van CR+CRc was 24,9 maanden (95%-bti 3,8-NR). Negentien patiënten (51%) met CR+CRc ondergingen stamceltransplantatie. De meest-waargenomen adverse events waren toename van alanine- (64%) of aspartaat- (60%) aminotransferase en hypoalbuminemie (51%); de meeste van deze AEs vonden plaats tijdens de eerste cyclus en waren transiënt. Capillary leak syndrome werd gezien in 21% (graad 3 of hoger in 7%) van de patiënten.

De onderzoekers concluderen dat TAG monotherapie resulteerde in duurzame respons in een hoog percentage patiënten met niet-eerder behandeld BPDCN.

1.Pemmaraju N, Sweet KL, Stein AS et al. Long-term benefits of tagraxofusp for patients with blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm. J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm (BPDCN) is an aggressive myeloid malignancy with a poor prognosis. BPDCN is caused by transformed dendritic cells that overexpress CD123. Tagraxofusp (TAG) is a CD123-directed cytotoxin consisting of human interleukin-3 fused to truncated diphtheria toxin. Long-term analysis of a multicenter prospective trial of TAG for BPDCN showed that in patients with treatment-naïve disease TAG monotherapy resulted in high and durable responses, allowing many to bridge to stem-cell transplant. TAG was generally well-tolerated with a predictable and manageable safety profile.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren