Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lange-termijn uitkomsten met twee doseringen CAR T-cellen voor recidiverend CLL

(0)2020-04-17 15:00   ( Nieuws )

Prof. David PorterAnti-CD19 CAR T-celtherapie kan de uitkomsten van patiënten met recidiverend CLL verbeteren. Een studie van de University of Pennsylvania (Philadelphia) heeft lange-termijn uitkomsten geïnventariseerd na toediening van twee verschillende doseringen CAR T-cellen. Prof. David Porter en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 42 patiënten met recidiverend of refractair CLL, onder wie 38 anti-CD19 CAR T-cellen (CART-19) toegediend kregen. De eerste 28 patiënten werden gerandomiseerd naar lage (5 x 107) of hoge (5 x 108) dosering CART-19 cellen; onder deze patiënten waren 24 evalueerbaar voor respons. Na een interimanalyse kregen nog 10 patiënten de hoge dosering; onder deze patiënten waren 8 evalueerbaar voor respons. De patiënten werden mediaan 31,5 maanden gevolgd (range 2-75).

Na vier weken was onder de 32 evalueerbare patiënten respons gezien in 44% (90%-bti 29-60) en complete respons in 28% (90%-bti 16-44). De mediane overall survival onder alle patiënten tezamen was 64 maanden; er waren geen statistisch significante verschillen tussen groepen met lage versus hoge dosering (p=0,84). Ongeacht de dosering was de OS beter in de patiënten met CR (mediane OS niet bereikt) dan in patiënten zonder CR (mediaan 64 maanden; p=0,035). De mediane progressievrije overleving was 40,2 maanden in de groep patiënten met CR versus 1 maand in de groep zonder CR (p<0,0001). De toxiciteit was vergelijkbaar in beide doseringsgroepen.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met gevorderd CLL bereiken van CR na toediening van CART-19 geassocieerd was met betere PFS en OS.

1.Frey NV, Gill S, Hexner EO et al. Long-term outcomes from a randomized dose optimization study of chimeric antigen receptor modified T cells in relapsed chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A study at the University of Pennsylvania (Philadelphia) found that in patients with advanced CLL, a 5 x 108 dose of anti-CD19 CAR T-cells may be more effective than 5 x 107 for inducing complete response without excessive toxicity. Attainment of CR after infusion of CAR T-cells, regardless of dose, was associated with longer progression-free and overall survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren