Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lange-termijn uitkomsten na protonentherapie voor niet-metastatisch CNS germinoom in kinderen en adolescenten


Prof. Daniel IndelicatoRadiotherapie is een belangrijk onderdeel van de behandeling van pure germinoma (PG) van het centraal zenuwstelsel (CNS) in kinderen en adolescenten. Protonentherapie (PT) ontziet normaal weefsel beter dan conventionele radiotherapie. Een retrospectieve studie van University of Florida College of Medicine (Jacksonville) heeft ervaringen met PT voor het management van PG in jongeren geïnventariseerd. Prof. Daniel Indelicato en collega’s publiceren de studie in Radiotherapy & Oncology.1

Tussen juli 2007 en oktober 2021 werden in Jacksonville 35 kinderen en adolescenten met niet-metastatisch CNS PG behandeld met PT. De meeste patiënten kregen inductiechemotherapie (n=31; 89%) en whole ventricular irradiation with an involved field boost (n=29; 83%). De meest-gebruikte totale dosering was 30 cobalt gray equivalent (CGE; n=18; 51,4%). De medianen follow-up was 6,2 jaar (range 0,9-15,2). De tien-jaars percentages voor lokale controle, vrijblijven van afstandsmetastasen, vrijblijven van progressie, en overall survival waren 100%, 100%, 100%, en 94%. De meest-waargenomen adverse events waren gehoorstoornis waarvoor gehoorappartuur nodig was (n=3), transiënte insomnie waarvoor medicatie vereist was (n=3), en nieuw-ontstaan endocrinopathie (n=1).

De onderzoekers concluderen dat moderne PT voor CNS-PG in jongere patiënten resulteerde in goede ziektecontrole, met relatief weinig ernstige stralingsbijwerkingen.

1.Brisson RJ, Indelicato DJ, Bradley JA et al. Long-term outcomes following proton therapy for non-metastatic central nervous system germinoma in children and adolescents. Radiotherapy & Oncology 2024.110371

Summary: A retrospective study at the University of Florida (Jacksonville) found disease control with little serious radiation side effects of proton therapy for non-metastatic central nervous system germinoma in children and adolescents.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren