Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lange-termijn uitkomsten na resectie van bronchopulmonaire carcinoïden

(0)2021-04-27 13:00   ( Nieuws )

Prof. René Horsleben PetersenDe incidentie van bronchopulmonaire carcinoïden (BCs) is de laatste dertig jaar toegenomen, mogelijk samenhangend met betere detectiemethoden. Een studie van het Rigshospitalet (Kopenhagen) heeft lange-termijn overleving en recidief na resectie van BCs geïnventariseerd. Prof. René Horsleben Petersen en collega’s publiceren de studie in Lung Cancer.1Tussen begin 2009 en eind oktober 2020 ondergingen in het ziekenhuis 236 patiënten resectie van BCs (88% typische en 12% atypische carcinoïden). In 75% van de gevallen werd Video-Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS) toegepast. Geen van de patiënten overleed binnen dertig dagen na de operatie. De mediane follow-up was 5,6 jaar voor overall survival en 4,7 jaar voor recidiefvrije overleving. De vijf- en tien-jaars OS-percentages waren 89% respectievelijk 71%, en de vijf- en tien-jaars RFS-percentages waren 84% respectievelijk 71%. Patiënten met atypische carcinoïden hadden significant slechtere OS (HR 3,4; p=0,003) en DFS (HR 5,4; p<0,001). Onafhankelijke voorspellers van OS waren atypisch carcinoïd (HR 2,7; p=0,019) en leeftijd hoger dan zestig jaar (HR 2,9; p=0,021).

De onderzoekers concluderen dat chirurgie voor BCs, voornamelijk middels VATS, resulteerde in gunstige lange-termijn uitkomsten. Atypische carcinoïden en hogere leeftijd waren risicofactoren voor slechtere uitkomsten.

1.Soldath P, Binderup T, Kjær A et al. Long-term survival and recurrence after resection of bronchopulmonary carcinoids: a single-center cohort study of 236 patients. Lung Cancer 2021.04.010

Summary: A study in Denmark found that resection of bronchopulmonary carcinoids, predominantly (75%) by means of video-assisted thoracoscopic and lung-sparing surgery, provided favorable long-term survival (71% at ten years). Atypical carcinoids and age older than 60 years were independent predictors of poorer survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren