Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lange-termijn uitkomsten van ixazomib-onderhoud na ixazomib, lenalidomide, en dexametason voor NDMM


Prof. Shaji KumarTriplet-combinaties zijn de laatste tien jaar steeds meer standaard-behandeling geworden voor nieuw-gediagnostiseerd multipel myeloom (NDMM), zowel als inductie voorafgaand aan autologe stamceltransplantatie (autoSCT) als ook voor NDMM in patiënten die niet voor transplantatie in aanmerking komen. Ook lange-termijn onderhoudsbehandeling voor NDMM wordt steeds meer toegepast. Een multicenterstudie in de Verenigde Staten heeft de werkzaamheid en veiligheid onderzocht van ixazomib, lenalidomide, en dexamethason (IRd) gevolgd door lange-termijn onderhoudsbehandeling met ixazomib monotherapie. Prof. Shaji Kumar (Mayo Clinic, Rochester MN) en collega’s publiceren de studie online in Leukemia.1

De studie includeerde 53 NDMM-patiënten die ten hoogste twaalf 28-daagse inductie cycli kregen van ixazomib 4mg op dagen één, acht en vijftien, plus lenalidomide 25 mg op dagen één tot en met eenentwintig, en dexamethason 40 mg op dagen één, acht, vijftien, en tweeëntwintig. Drieëntwintig patiënten discontinueerden de inductietherapie om autoSCT te ondergaan. Onder de overige 42 patiënten was de ORR 80%, inclusief 63% tenminste very good partial response, en 32% complete respons. De figuur laat zien dat onder alle patiënten de mediane progressievrije overleving 35,4 maanden bedroeg (panel a; met censoring van patiënten die autoSCT ondergingen). In de groep patiënten die geen autoSCT ondergingen was de mediane PFS 29,4 maanden (panel b). In de groep van 25 patiënten die na inductie lange-termijn onderhoud kregen werd de respons dieper (76% tenminste VGPR) en bedroeg de mediane PFS 37,2 maanden (panel c). Negen patiënten (14%) hadden een adverse event dat discontinuering van de behandeling noodzakelijk maakte.

De onderzoekers concluderen dat wekelijks IRd gevolgd door ixazomib-onderhoud actief was voor NDMM, met acceptabele toxiciteit waardoor lange-termijn toediening mogelijk werd.

1.Kumar SK, Berdeja JG, Niesvizky R et al. Ixazomib, lenalidomie, and dexamethasone in patients with newly diagnosed multiple myeloma: long-term follow-up including ixazomib maintenance. Leukemia 2019; epub ahead of print

Summary: A multicenter study in the USA found that weekly ixazomib plus lenalidomide-dexamethasone followed by ixazomib maintenance was highly active for newly diagnosed multiple myeloma, with acceptable toxicity, enabling long-term administration with no evidence of cumulative toxicities.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren