Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lange-termijn uitkomsten van MATRix-regime gevolgd door consolidatie voor primair CNS lymfoom


Dr. Andrés FerreriDe multinationale IELSG32-studie includeerde 219 HIV-negatieve patiënten in de leeftijd van 70 jaar of jonger, die werden gerandomiseerd naar methotrexaat-cytarabine (arm A), methotrexaat-cytarabine-rituximab (arm B), of methotrexaat-cytarabine-thiotepa-rituximab (MATRix-regime; arm C). Een tweede randomisatie alloceerde patiënten met respons of stabiele ziekte naar whole-brain radiotherapy (WBRT) of carmustine-thiotepa geconditioneerde autologe transplantatie (ASCT). In 2015 is gepubliceerd dat met mediaan 30 maanden follow-up de MATRix-combinatie resulteerde in significante verbetering van het percentage patiënten met complete remissie vergeleken met de beide andere armen, met vergelijkbare werkzaamheid van WBRT en ASCT. Dr. Andrés Ferreri (San Raffaele Wetenschappelijk Instituut, Milaan) en collega’s publiceren nu in Leukemia resultaten van de studie met mediaan 88 maanden follow-up.1

Het zeven-jaars overall survival percentage was 21% in arm A, 37% in arm B, en 56% in arm C. Patiënten die MATRix kregen gevolgd door consolidatie hadden een zeven-jaars OS-percentage van 70%, met vergelijkbare werkzaamheid van WBRT en ASCT. Superioriteit van uitkomsten in arm B versus arm A suggereert dat toevoeging van rituximab profijt leverde. Acht patiënten (4%) ontwikkelden een tweede maligniteit. MATRix gevolgd door ASCT resulteerde niet in hogere non-relapse mortaliteit of incidentie van tweede maligniteiten. Patiënten die WBRT kregen hadden verslechtering van attentie en executieve functies, terwijl patiënten die ASCT kregen verbeteringen in deze functies hadden, alsmede in geheugen en kwaliteit van leven.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met PCNSL het MATRix-regime gevolgd door consolidatie resulteerde in uitstekende lange-termijn uitkomsten.

1.Ferreri AJM, Cwynarski K, Puczynski E et al. Long-term efficacy, safety, and neurotolerability of MATRix regimen followed by autologous transplant in primary CNS lymphoma: 7-year results of the IELSG32 randomized trial. Leukemia 2022; epub ahead of print

Summary: Long-term follow-up of the IELSG32 trial found that PCNSL patients receiving methotrexate-cytarabine-thiotepa-rituximab (MATRix regimen) followed by autologous transplantation or WBRT had a 7-year overall survival rate of 70%.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren