Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lange-termijn uitkomsten van toevoegen van carboplatine aan neoadjuvant anthracycline/taxaan voor TNBC

(0)2018-10-19 14:01   ( Nieuws )

Prof. Sibylle LoiblDe Duitse neoadjuvante GeparSixto studie heeft eerder laten zien dat toevoegen van carboplatine aan taxaan- en anthracycline-gebaseerde chemotherapie resulteerde in verhoging van het percentage met pathologisch complete respons onder patiënten met triple-negatief mammacarcinoom. Prof. Sibylle Loibl (German Breast Group, Neu-Isenburg) en collega’s publiceren online in Annals of Oncology analyses voor de eindpunten ziektevrije overleving en overall survival in GeparSixto.1

De studie includeerde 351 vroeg-stadium TNBC-patiënten, die werden gerandomiseerd naar paclitaxel plus niet-gepegyleerd liposomaal doxorubicine (PM) of PM plus carboplatine (PMCb). De mediane follow-up was 47,3 maanden. De ziektevrije overleving (HR 0,56; p=0,022) maar niet de overall survival was significant beter in de PMCb-arm dan in de PM-arm.


Homologe recombinatiedeficiëntie (HRD) werd gedefinieerd als HRD-score ≥ 42 en/of aanwezigheid van BRCA-mutaties in de tumoren. HRD-status kon worden bepaald voor 193 TNBC-patiënten (61,3%); HRD-positiviteit werd gezien in 136 van 193 tumoren (70,5%). HRD was voorspellend voor pCR (OR 2,60; p=0,008). Toevoegen van carboplatine aan PM resulteerde in toename van pCR van 33,9% tot 63,5% in HRD-tumoren (p=0,001) maar slechts marginaal in tumoren zonder HRD (van 20,0% tot 29,6%; p=0,0540; p voor interactie 0,327). Voor tumoren met hoge HRD-score maar geen BRCA-mutaties was de pCR ook hoger in de PMCb-arm (63,2%) dan in de PM-arm (31,7%; OR 3,69; p=0,005). Ziektevrije overleving was beter in de carboplatine-arm, zowel in HRD-positieve tumoren (HR 0,49; p=0,059) als in tumoren zonder HRD (HR 0,44; p=0,086).

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van carboplatine aan neoadjuvant PM voor TNBC resulteerde in significante verbetering van DFS maar niet OS. HRD en HRD-score in niet BRCA-gemuteerd TNBC waren voorspellers van respons. HRD was geen voorspeller van profijt van carboplatine.

1.Loibl S, Weber KE, Timms KM et al. Survival analysis of carboplatin added to an anthracycline/taxane-based neoadjuvant chemotherapy and HRD score as predictor of response – final results from GeparSixto. Ann Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: The German GeparSixto trial showed earlier that adding carboplatin to neoadjuvant taxane- and anthracycline-based chemotherapy improved pCR rates in triple-negative breast cancer. Final analysis of survival results shows that addition of carboplatin also improved disease-free survival but not overall survival. Homologous recombination deficiency in TNBC and HRD score in TNBC without tumor BRCA mutations were predictors of response. HRD did not predict for carboplatin benefit.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren