Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lange-termijn veiligheid en werkzaamheid van copanlisib voor recidiverend of refractair indolent lymfoom


Prof. Martin DreylingDe veiligheidsprofielen van orale PI3K-remmers hebben geleid tot FDA black box warnings betreffende fatale of ernstige toxiciteiten. Dit is niet het geval voor de intraveneuze PI3K-remmer copanlisib, maar effecten van lange-termijn copanlisib-behandeling zijn niet bekend. De multinationale fase 2-studie CHRONOS-1 includeerde patiënten met recidiverend of refractair indolent B-cel lymfoom na teminste twee eerdere lijnen therapie. De patiënten kregen vier-weekse cycli van intraveneus copanlisib 60 mg op dagen één, acht, en vijftien. In 2017 zijn de eerste resultaten van de studie gepubliceerd, die lieten zien dat copanlisib veelbelovende werkzaamheid en manageable toxiciteit had. Prof. Martin Dreyling (Ludwigs-Maximilians-Universität München) en collega’s publiceren nu twee-jaars follow-up resultaten van de studie online in het American Journal of Hematology.1

De studie includeerde 142 patiënten, onder wie 104 met folliculair lymfoom. Het primaire eindpunt van de studie was centraal-beoordeelde ORR na tenminste vier cycli. De ORR was 60,6% (zeven extra complete responsen sinds de primaire analyse), de mediane duur van respons was 14,1 maanden, de mediane progressievrije overleving was 12,5 maanden, en de mediane overall survival was 42,6 maanden. De mediane follow-up voor veiligheid was 6,7 maanden; 26% van de patiënten werden langer dan één jaar behandeld. Veel-gerapporteerde treatment-emergent adverse events waren transiënte hyperglycemie (50% any grade, 7% graad 4), diarree (35%, 0%), transiënte hypertensie (30%, 0%), en neutropenie (29%, 15%). Er waren geen nieuwe gevallen van ernstige AEs of graad 5 gebeurtenissen. Er waren geen aanwijzingen voor hogere incidentie of verslechtering van TEAEs bij behandeling langer dan één jaar.

De onderzoekers concluderen dat lange-termijn follow-up van CHRONOS-1 liet zien dat copanlisib voor R/R B-cel lymfoom resulteerde in duurzame respons, zonder aanwijzingen voor verslechtering van de veiligheid (hetgeen wel is gerapporteerd voor orale PI3K-remmers).

1.Dreyling M, Santoro A, Mollica L et al. Long-term safety and efficacy of the PI3K inhibitor copanlisib in patients with relapsed or refractory indolent lymphoma: 2-year follow-up of the CHRONOS-1 study. Am J Hematol 2019; epub ahead of print

Summary: Long-term follow-up of the multinational phase 2 study CHRONOS-1 found that the intravenous PI3K inhibitor copansilib was safe and active for indolent B-cell lymphoma relapsed after of refractory to two or more prior treatments. Responses were durable; there was no evidence of worsening TEAEs (which was reported for orally administered PI3K inhibitors).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren