Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Late cardiale effecten van moderne 3D-conformele radiotherapie voor mammacarcinoom


Dr. Hiltrud MerzenichRadiotherapie voor mammacarcinoom was tot in de jaren negentig van de vorige eeuw geassocieerd met lange-termijn cardiale bijwerkingen. Moderne technieken hebben geresulteerd in beperking van de stralingblootstelling van het hart, hoewel een zekere mate van blootstelling onvermijdelijk blijft. Een retrospectieve cohortstudie in Duitsland heeft late cardiale effecten van moderne 3D-conformele radiotherapie voor mammacarcinoom geïnventariseerd. Dr. Hiltrud Merzenich (Universiteit van Mainz) en collega’s publiceren de studie in Breast Cancer Research and Treatment.1

De studie includeerde 11.982 patiënten die werden behandeld tussen begin 1998 en eind 2008, en gevolgd voor mortaliteit tot juni 2018. Na mediaan 11,1 jaar follow-up was er geen associatie waarneembaar tussen lateraliteit van de tumor en overall survival. Er was ook geen associatie tussen lateraliteit en cardiale overleving (links- versus rechtszijdig HR 1,09; 95%-bti 0,85-1,41) en evenmin een associatie tussen lateraliteit en cardiale morbiditeit (HR 1.05; 95%-bti 0,88-1.25).

De onderzoekers concluderen dat de studie suggereert dat na radiotherapie voor mammatumoren lateraliteit niet geassocieerd was met cardiaal risico.

1.Merzenich H, Baaken D, Schmidt M et al. Cardiac late effects after modern 3D-conformal radiotherapy in breast cancer patients: a retrospective cohort study in Germany (ESCaRa). Breast Cancer Res Treat 2021; epub ahead of print

Summary: Even though radiotherapy for left-sided breast cancer on average incurs higher radiation dose to the heart than RT for right sided tumors a retrospective study in Germany found no evidence that laterality is a strong risk factor for cardiac disease after contemporary RT.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren