Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Late toxiciteit van matig-hypogefractioneerde protonentherapie versus IMRT voor vroeg-stadium prostaatcarcinoom


Prof. Eric HorwitzEr zijn geen vergelijkende studies uitgevoerd van late toxiciteit van matig-hypogefractioneerde protonentherapie (PBT) versus intensiteits-gemoduleerde radiotherapie (IMRT) voor prostaatcarcinoom. Een gepoolde analyse van patiënten van zeven tertiaire centra in de Verenigde Staten heeft late toxiciteit na matig-hypogefractioneerde PBT of IMRT voor vroeg-stadium prostaatcarcinoom geïnventariseerd. Prof. Eric Horwitz (Fox Chase Cancer Center, Philadelphia PA) en collega’s publiceren de analyse in het International Journal of Radiation Oncology.1

De analyse includeerde patiënten die tussen begin 1998 en eind 2018 werden behandeld. Matig-hypogefractioneerd werd gedefinieerd als 250 tot 300 cGy per dagelijkse fractie over een periode van vier tot zes weken. Er waren 1282 patiënten die IMRT kregen, met een mediane follow-up van 80,0 maanden, en 568 die PBT kregen, met een mediane follow-up van 43,9 maanden. De overall toxiciteitspercentages waren laag, met 56,6% van de patiënten zonder late genito-urinaire (GU)-toxiciteit en 74,4% zonder late gastroïntestinale (GI)-toxiciteit. Er waren geen significante verschillen in late toxiciteit tussen de groep IMRT-patiënten en de groep PBT-patiënten. Late graad 3 of hoger GU-toxiciteit werd gezien in 2,0% met PBT versus 3,9% met IMRT (OR 0,47; 95%-bti 0,17-1,28) en late graad 3 of hoger GI-toxiciteit in 14,6% met PBT versus 4,7% met IMRT (OR 2,69; 95%-bti 0,80-9,05). In multivariate analyse waren er geen factoren die significant voorspellend waren voor late GU-toxiciteit, en was alleen gebruik van anti-coagulantia significant voorspellend voor late GI-toxiciteit.

De onderzoekers concluderen dat beide modaliteiten goed verdragen werden, zonder significante verschillen in late toxiciteit bij lange-termijn follow-up.

1.Vapiwala N, Wong JK, Handorf E et al. A pooled toxicity analysis of moderately hypofractionated proton beam therapy and intensity-modulated radiation therapy in early stage prostate cancer patients. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2021.01.043

Summary: Analysis of early stage prostate cancer patients (n=1850) of seven tertiary referral centers in the USA compared late toxicity of moderately hypfractionated proton beam therapy and moderately hypofractionated intensity-modulated radiation therapy. Both treatments were safe and well-tolerated. No difference was seen in late GI and GU toxicity between the modalities over long-term follow-up.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren