Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Leeftijdsverschillen tussen deelnemers aan oncologiestudies en patiënten in de algemene bevolking


Dr. Ethan LudmirGerandomiseerde gecontroleerde oncologiestudies, die in veel gevallen van belang zijn voor het vaststellen van standaard-behandelingen, includeren niet noodzakelijkerwijs deelnemers die een betrouwbare afspiegeling vormen van de algemene patiëntenpopulatie. Dr. Ethan Ludmir (MD Anderson Cancer Center, Houston TX) hebben een analyse uitgevoerd van leeftijdsverschillen tussen deelnemers aan oncologiestudies en patiënten in de algemene bevolking. Ludmir presenteerde de analyse gisteren middels een poster op de Annual Meeting van ASCO in Chicago (abstr. 11527). Tegelijkertijd publiceerden Ludmir en collega’s de analyse ook in JAMA Oncology.1

De onderzoekers identificeerd in ClinicalTrials.gov 302 gerandomiseerde gecontroleerde fase 3-studies die therapeutische interventies evalueerden voor de vier meest-frequente typen maligniteiten (van borst, prostaat, colorectum, en long), met inclusie tussen begin 1994 en eind 2015. De studies hadden tezamen 262.353 deelnemers. Van de studies waren 249 door het bedrijfsleven gesponsord (82,5%). Voor alle studies tezamen was de mediane leeftijd van de deelnemers gemiddeld 6,49 jaar lager dan de mediane leeftijd van patiënten met de betreffende maligniteiten in de algemene bevolking (95%-bti -7,17 tot -5,81 jaar; p<0,001). Deze leeftijdsdispariteit was groter onder door het bedrijfsleven gesponsorde studies (gemiddeld -6,84 jaar) dan onder andere studies (gemiddeld -4,72 jaar; p=0,002). De leeftijdsdispariteiten waren ook groter onder studie die targeted therapies evalueerden en onder studies van longmaligniteiten. De leeftijdskloof tussen studie- en algemene populatie nam tussen 1994 en 2015 toe met -0,19 jaar per jaar (95%-bti -0,37 tot -0,01 jaar; p=0,04).

De onderzoekers concluderen dat er aanzienlijke, en in de tijd toenemende, leeftijdsverschillen zijn tussen deelnemers aan oncologiestudies en patiënten met de betreffende maligniteiten in de algemene bevolking. Studiefinanciering door het bedrijfsleven is geassocieerd met grotere leeftijdsverschillen tussen studiepopulatie en algemene bevolking.

1.Ludmir EB, Mainwaring W, Lin TA et al. Factors associated with age disparities among cancer clinical trial participants. JAMA Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: An analysis of 302 phase 3 RCTs (inclusion 1994-2015) found considerable and increasing age disparities between cancer trial participants and patients with the same cancer in the general population. Industry sponsorship of trials was associated with heightened age imbalances.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren