Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lenalidomide plus lage-dosering dexamethason voor transplant-ineligible nieuw-gediagnostiseerd multipel myeloom

(0)2017-11-20 13:56   ( Nieuws )

Prof. Thierry FaconDe multinationale fase 3-studie FIRST (‘Frontline Investigation of Revlimid and dexamethasone versus Standard Thalomide’) randomiseerde niet-voor transplantatie in aanmerking komende patiënten met nieuw-gediagnostiseerd multipel myeloom (NDMM) naar drie-armen: lenalidomide plus lage-dosering dexamethason tot progressie (Rd-continu), Rd gedurende 72 weken (18 cycli; Rd18), of melfalan, prednison, en thalidomide gedurende 72 weken (MPT). In 2014 is gepubliceerd dat de progressievrije overleving significant beter was in de Rd-continu arm dan in de MPT-arm (primair eindpunt van de studie). Prof. Thierry Facon (Hôpital Claude Huriez, Lille) en collega’s publiceren nu online in Blood de finale overlevings-analyse van de studie, een geprespecificeerd secundair eindpunt na tenminste zestig maanden follow-up.1

De RD-continu arm telde 535 patiënten, de RD18-arm 541, en de MPT-arm 547. Na mediaan 67 maanden follow-up was de mediane OS met Rd-continu tien maanden langer dan met MPT (59,1 versus 49,1 maanden; HR 0,78; p=0,0144), en niet significant verschillend tussen Rd-continu en Rd18 (62,3 maanden). Onder patiënten met complete of zeer-goede partiële respons was in de Rd-continu arm de mediane tijd tot volgende behandeling (69,5 maanden) ongeveer dertig maanden langer dan in de RD18-arm (39,9 maanden). Meer dan de helft van de patiënten die tweedelijns behandeling kregen werden behandeld met bortezomib-gebaseerde regimes; de tweedelijns uitkomsten met bortezomib waren beter na eerstelijns Rd-continu of Rd18 vergeleken met MPT. Er waren geen nieuwe veiligheidssignalen.

De onderzoekers concluderen dat Rd-continu kan worden gezien als een standaardbehandeling voor transplant-ineligible patiënten met NDMM.

1.Facon T, Dimopoulos MA, Dispenzieri A et al. Final analysis of survival outcomes in the randomized phase 3 FIRST trial. Blood 2017; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren