Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lenvatinib plus pembrolizumab of everolimus versus sunitinib voor gevorderd niercelcarcinoom


Prof. Robert MotzerIn eerdere studies is activiteit gezien van de multikinaseremmer lenvatinib in combinatie met de PD-1 remmer pembrolizumab of de mTOR-remmer everolimus voor gevorderd niercelcarcinoom (aRCC). De multinationale fase 3-studie CLEAR heeft deze beide combinaties vergeleken met de standaard-behandeling sunitinib. Prof. Robert Motzer (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York) presenteerde de studie op het virtuele virtuele Genitourinary Cancers Symposium van ASCO. De studie is ook gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.1

De studie includeerde patiënten met niet-eerder systemisch behandeld gevorderd niercelcarcinoom. De patiënten werden 1:1:1 gerandomiseerd naar oraal lenvatinib 20 mg eenmaal daags plus intraveneus pembrolizumab 200 mg iedere drie weken (n=355), oraal lenvatinib 18 mg eenmaal daags plus oraal everolimus 5 mg eenmaal daags (n=357), of oraal sunitinib 50 mg eenmaal daags gedurende de eerste vier weken van zes-weekse cycli (n=357). Het primaire eindpunt was centraal-beoordeelde progressievrije overleving.

De progressievrije overleving was langer met lenvatinib plus pembrolizumab dan met sunitinib (mediaan 23,9 versus 9,2 maanden; HR 0,39; p<0,001) en was ook langer met lenvatinib plus everolimus dan dan met sunitinib (mediaan 14,7 versus 9,2 maanden; HR 0,65; p<0,001). De overall survival was significant langer met lenvatinib plus pembrolizumab dan met sunitinib (HR 0,66; p=0,005) maar niet langer met lenvatinib plus everolimus dan met sunitinib (HR 1,15; p=0,30). Graad 3 of hoger adverse events werden gerapporteerd voor 82%, 83%, en 72% van de patiënten in de drie groepen. De meest-gerapporteerde graad 3 of hoger AEs waren hypertensie, diarree, en verhoogde lipaseniveaus.

De onderzoekers concluderen dat lenvatinib plus pembrolizumab voor gevorderd niercelcarcinoom geassocieerd was met significant langere PFS dan sunitinib.

  • 1.Motzer R, Alekseev B, Rha S-Y et al. Lenvatinib plus pembrolizumab or everolimus for advanced renal cell cancer. N Engl J Med 2021; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 CLEAR study compared lenvatinib plus pembrolizumab versus lenvatinib plus everolimus versus sunitinib for advanced renal cell carcinoma. The progression-free survival (primary end point) and overall survival (HR 0.66; p=0.005) were significantly longer with lenvatinib plus pembrolizumab than with sunitinib.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren