Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Leverslagaderinfusie van floxuridine plus systemische chemotherapie voor niet-resectabel intrahepatisch cholangiocarcinoom


Dr. William JarnaginNiet-resectabel intrahepatisch cholangiocarcinoom (IHC) heeft een slechte prognose, met een mediane overall survival van elf maanden. Het is denkbaar dat de combinatie van hepatic arterial infusion (HAI) van hoge-dosering chemotherapie met systemische chemotherapie geassocieerd is met betere prognose van niet-resectabel IHC. Een fase 2-studie van Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) en een fase 1-2 studie van Washington University (St Louis MO) hebben deze hypothese getoetst. Dr. William Jarnagin en collega’s publiceren de studies vandaag online in JAMA Oncology.1

De studie in New York includeerde patiënten met histologisch bevestigd niet-resectabel IHC. Metastatische ziekte in de regionale lymfeklieren en eerdere systemische behandeling waren toegestaan; afstandsmetastase was een exclusiecriterium. De mediane leeftijd bij diagnose van de 38 patiënten (13 mannen en 25 vrouwen) was 64 jaar, uiteenlopend van 39 tot en met 81 jaar. De patiënten kregen HAI floxuridine plus systemisch gemcitabine-oxaliplatine. Het primaire eindpunt van de studie was progressievrije overleving, met PFS 80% na zes maanden als criterium voor werkzaamheid.

De mediane follow-up was 30,5 maanden. Partiële radiografische respons werd gezien in 22 patiënten (58%), en ziektecontrole na zes maanden in 32 patiënten (84%). Vier patiënten hadden voldoende respons om resectie te ondergaan, en één patiënt had complete pathologische respons. De mediane PFS was 11,8 maanden met een zes-maands PFS percentage van 84,1% waarmee aan het werkzaamheidscriterium voldaan werd. De mediane OS was 25 maanden, met één-jaars OS-percentage 89,5%. Er waren geen significante OS-verschillen tussen patiënten met resectabele regionale lymfeklieren en patiënten met kliernegatieve ziekte. Vier patiënten (11%) moesten zich uit de studie terugtrekken wegens graad 4 toxiciteiten. In de studie in St Louis (zelfde inclusiecriteria en behandeling als de studie in New York) hadden negen van de tien patiënten ziektecontrole na zes maanden. De mediane PFS in St Louis was 12,8 maanden.

De onderzoekers concluderen dat HAI plus systemische chemotherapie voor niet-resectabel IHC zeer actief was en goed verdragen werd,

1.Cercek A, Boerner T, Tan BR et al. Assessment of hepatic arterial infusion of floxuridine in combination with systemic gemcitabine and oxaliplatin in patients with unresectable intrahepatic cholangiocarcinoma. A phase 2 clinical trial. JAMA Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A phase 2 study at Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) found that hepatic arterial infusion of floxuridine combined with systemic gemcitabine plus oxaliplatin for unresectable intrahepatic cholangiocarcinoma was highly active and tolerable. This result was confirmed in a phase 1-2 study at Washington University in St Louis.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren