Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lichaamsverdeling van vetweefsel en risico van cardiovasculaire ziekte onder overlevers van mammacarcinoom


Dr. Elizabeth Cespedes-FelicianoCardiovasculaire ziekte (CVD) is een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit onder overlevers van mammacarcinoom. Body mass index (BMI) is geassocieerd met het risico van CVD, maar verdeling van vetweefsel over het lichaam kan wellicht beter patiënten identificeren met een hoog CVD-risico na een diagnose mammacarcinoom. Een prospectieve studie in de Verenigde Staten heeft deze hypothese onderzocht. Dr. Elizabeth Cespedes-Feliciano (Kaiser Permanente Northern California, Oakland) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 2943 patiënten met niet-metastatisch mammacarcinoom zonder geschiedenis van CVD. De gemiddelde leeftijd was 56 ± 12 jaar. Bij inclusie bepaalden de onderzoekers met CT viscerale , subcutane, en intramusculaire adipositas, en BMI aan de hand van lichaamslengte en lichaamsgewicht. Tijdens mediaan 6 jaar follow-up werden in het cohort 328 CVD-gebeurtenissen gedocumenteerd, gedefinieerd als niet-fatale beroerte, myocardinfarct, hartfalen, of cardiovasculair overlijden. Elke toename met één SD van viscerale (HR 1,15; 95%-bti 1,03-1,29) of intramusculaire (HR 1,21; 95%-bti 1,06-1,37) adipositas was geassocieerd met significante toename van het CVD-risico. Excess viscerale en intramusculaire adipositas werd gezien over alle BMI-categorieën. Onder patiënten met normale BMI was elke toename met één SD van viscerale adipositas geassocieerd met 70% toename van het CVD-risico (HR 1,70; 95%-bti 1,10-2,62).

De onderzoekers concluderen dat viscerale en intramusculaire adipositas geassocieerd waren met toename van de incidentie van CVD na een diagnose mammacarcinoom, onafhankelijk van vooraf-bestaande risicofactoren en behandelingen. De associatie tussen viscerale adipositas en het CVD-risico werd ook gezien onder patiënten met normale BMI.

1.Cespedes Feliciano EM, Chen WY, Bradshaw PT et al. Adipose tissue distribution and cardiovascular disease risk among breast cancer survivors. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A prospective study in a cohort of breast cancer survivors found that visceral and intramuscular adiposity were associated with increased CVD incidence, independent of pre-existing CVD risk factors and cancer treatments. The association of visceral adiposity and CVD risk was also seen among patients with normal BMI.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren