Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Longitudinale monitoring van circulerend tumor DNA voor voorspellen van uitkomsten van gevorderde maligniteiten


Dr. Filip JankuDe respons op behandeling voor maligniteiten wordt gewoonlijk bepaald met radiologische imaging zes tot tien weken na het begin van de behandeling. Het is denkbaar dat monitoren van dynamische veranderingen in gehalten van circulerend tumor DNA (ctDNA) vroegere schatting van de respons mogelijk maakt. Een studie van MD Anderson Cancer Center heeft deze hypothese onderzocht. Dr. Filip Janku en collega’s publiceren de studie in JCO Precision Oncology.1

De studie includeerde 204 patiënten die systemische therapie kregen voor gevorderde solide maligniteiten. De patiënten stond bloedmonsters af voor aanvang van de behandeling, halverwege de behandeling, en bij eerste restaging. Uit de monsters isoleerden de onderzoekers ctDA met ddPCR. Op alle tijdstippen waren de ctDNA-gehalten hoger onder patiënten met progressieve ziekte dan onder patiënten met stabiele ziekte of partiële of complete respons (p<0,009). ctDNA-detectie was geassocieerd met kortere mediane tijd tot behandelfalen (p≤0,001). Toename van ctDNA-gehalten voorspelde klinische of radiologische progressie in 73% van de patiënten met een mediane lead time 23 dagen.

De onderzoekers concluderen dat longitudinale monitoring van ctDNA kan bijdragen aan het voorspellen van de uitkomsten van gevorderde solide maligniteiten.

1.Gouda MA, Huang HJ, Piha-Paul SA et al. Longitudinal monitoring of circulating tumor DNA to predict treatment outcomes in advanced cancers. JCO Precision Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: A study at MD Anderson Cancer Center (Houston, TX) showed that in patients with advanced solid tumors, genomically informed longitudinal monitoring of ctDNA could be used to predict treatment outcomes as early as day 21 of the first cycle. Progression in ctDNA quantity preceded or co-occurred with clinical progression in most patients.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren