Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lorlatinib voor gevorderd ALK-positief of ROS1-positief NSCLC: impact op patiënt-gerapporteerde uitkomsten


Prof. Solange PetersDe multinationale studie NCT0199865 heeft systemische en intracraniële activiteit laten zien van de brain-penetrant ALK- en ROS1-TKI lorlatinib (100 mg eenmaal daags) voor niet-kleincellig longcarcinoom met ALK- of ROS1-rearrangement. Prof. Solange Peters (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne) en collega’s hebben nu een analyse uitgevoerd van de impact van lorlatinib op patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PROs) in de studie. Ze publiceren de analyse online in Lung Cancer.1

De studie includeerde 255 patiënten die PRO-vragenlijsten beantwoordden (QLQ-C30 en QLQ-LC13) voor aanvang van de behandeling en tenminste éénmaal post-baseline. Voor algemene (global) QOL had 42,4% klinisch-relevante (CM) verbetering tussen baseline en post-baseline, en had 38,0 stabiele scores. De functiedomeinen met de hoogste percentage patiënten met verbetering van de scores waren rol (37,6%) en emotie (36,9%); alleen voor cognitieve functie hadden meer patiënten verslechtering (24,3%) dan verbetering (22,4%). Ook voor QLQ-C30 ziekte-gerelateerde symptomen hadden de meeste patiënten verbeterde of stabiele scores; geen enkel symptoomdomein had meer patiënten met verslechtering dan met verbetering. Symptomen met de hoogste percentages patiënten met verbetering waren vermoeidheid (49,4%) en slapeloosheid (46,3%). De QLQ-LC13 analyses lieten hogere percentages patiënten met verslechtering dan met verbetering zien voor perifere neuropathie (37,3% versus 13,7%) en alopecie (19,2% versus 13,3%). QLQ-C13 symptomen met de hoogste percentages patiënten met verbetering waren hoest (42,7%) en pijn in andere lichaamsdelen (32,9%).

De onderzoekers concluderen dat lorlatinib voor gevorderd ALK-positief of ROS1-positief NSCLC resulteerde in verbetering van de PROs in de meeste patiënten; met uitzondering van perifere neuropathie.

1.Peters S, Shaw AT, Besse B et al. Impact of lorlatinib on patient-reported outcomes in patients with advanced ALK-positive or ROS1-positive non-small cell lung cancer. Lung Cancer 2020; epub ahead of print

Summary: A patient-reported outcomes analysis of a multinational study of lorlatinib for advanced ALK-positive or ROS1-positive NSCLC found clinically meaningful improvement from baseline in global QOL that was maintained over time.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren