Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lymfoom-geassocieerd macrofaag-interactiesignatuur levert robuuste risicoprognosticatie in DLBCL

(0)2019-09-18 13:58   ( Nieuws )

Prof. German OttDiffuus grootcellig B-cel lymfoom (DLBCL) is een ziekte met heterogene uitkomsten. Er zijn aanwijzingen gezien voor associaties van stroma-signaturen met uitkomsten. De bruikbaarheid van deze signaturen is echter beperkt bij gebrek aan assays voor formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE)-materiaal. Duitse onderzoekers hebben een lymfoom-geassocieerd macrofaag-interactiesignatuur (LAMIS) geconstrueerd die kenmerken van de tumor-microömgeving bepaalt met een NanoString assay die kan worden toegepast op FFPE. Een analyse door de Duitse Hooggradig Non-Hodgkin Lymfoom Studiegroep (DSHNHL) heeft de klinische relevantie van LAMIS onderzocht. Prof. German Ott (Robert-Bosch-Krankenhaus, Suttgart) en zijn DSHNHL-collega’s publiceren de analyse online in Leukemia.1

De analyse includeerde 466 DLBCL-patiënten die deelnamen aan prospectieve studies van de DSHNHL. Patiënten met hoge expressie van LAMIS hadden kortere gebeurtenisvrije overleving, progressievrije overleving, en overall survival dan patiënten met lage expressie. Multivariate analyse liet zien dat LAMIS-expressie onafhankelijk van IPI-factoren bepalend was voor EFS (HR 1,7; p=0,001), PFS (HR 1,8; p=0,001), en OS (HR 1,8; p=0,001). De groep patiënten met zowel hoge LAMIS-expressie als double expresser (DE) status had slechte prognose en vroege relapse.

De onderzoekers concluderen dat de analyse het belang onderstreept van de microömgeving voor de prognose van DLBCL.

1.Staiger AM, Altenbuchinger M, Ziepert M et al. A novel lymphoma-associated macrophage interaction signature (LAMIS) provides robust risk prognostication in diffuse large B-cell lymphoma clinical trial cohorts of the DSHNHL. Leukemia 2019; epub ahead of print

Summary: The German High-Grade Non-Hodgkin Lymphoma Study Group developed a lymphoma-associated macrophage interaction signature (LAMIS) interrogating features of the microenvironment in DLBCL. An analysisin a cohort of patients enrolled in prospective trials found that high expression of LAMIS, independent of IPI factors, was associated with shorter EFS, PFS, and OS.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren