Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Mammacarcinoom na anthracycline-chemotherapie voor maligniteiten in kinderen


Yuehan WangDe overleving van kinderen met maligniteiten is de laatste zestig jaar toegenomen, zodat late toxiciteiten van de behandeling meer evident worden. Een gepoolde analyse van gegevens van individuele deelnemers aan zes studies heeft het risico van volgend mammacarcinoom (SBC) geïnventariseerd in vrouwen die als kind anthracaycline-chemotherapie kregen voor een maligniteit. PhD-student Yuehan Wang (Prinses Máxima Centrum voor Pediatrische Oncologie, Utrecht) en collega’s publiceren de studie in Nature Medicine.1

De zes studies telden tezamen 17.903 tenminste-vijf-jaar overlevers van childhood cancer. De mediane leeftijd ten tijde van de diagnose was 6,7 jaar (IQR 2,8-13,0). De mediane follow-up na de diagnose was 24,9 jaar (IQR 19,1-33,2). Onder de overlevers ontwikkelden 782 (4,4%) een SBC, op de mediane leeftijd van 39,7 jaar (IQR 34,3-44,9). De SBC was invasief in 616 patiënten en DCIS in 166 patiënten.

Vrouwen die als kind behandeld waren met doxorubicine hadden een doseringsafhankelijk verhoogd risico van SBC (HR per 100 mg/m2 1,24; 95%-bti 1,18-1,31) met een meer dan verdubbeld risico met 200 mg/m2 versus geen doxorubicine. Voor daunorubicine waren er geen statistisch significante associaties met het SBC-risico. Epirubicine was geassocieerd met verhoogd SBC-risico (ja versus nee HR 3,25; 95%-bti 1,59-6,63). Onder patiënten die met of zonder thorax-bestraling waren behandeld waren de HRs per 100 mg/m2 doxorubicine 1,11 (95%-bti 1,02-1,21) respectievelijk 1,26 (1,17-1,36).

De onderzoekers concluderen dat vroege start van SBC-surveillance redelijk lijkt voor overlevers die een cumulatieve doxorubicinedosering van 200 mg/m2 of hoger hebben gekregen voor childhood cancer.

1.Wang Y, Ronckers CM, van Leeuwen FE et al. Subsequent female breast cancer risk associated with anthracycline chemotherapy for childhood cancer. Nature Med 2023-02514-1

Summary: Pooled analysis of six trials found that among women who survived doxorubicin treated childhood cancer, a cumulative dose of ≥ 200 mg/m2 was associated with a more than twofold increased risk of subsequent breast cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren