Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Management voor vroeg recidief van melanoom ondanks adjuvante anti-PD-1 therapie


Prof. Georgina LongNa resectie voor hoog-risico melanoom verlengt adjuvante anti-PD-1 therapie (PD1) de recidiefvrije overleving. Ondanks deze therapie wordt in ongeveer een kwart van de patiënten binnen een jaar recidief gezien. Een multinationale studie inventariseerde het management en uitkomsten van deze patiënten. Prof. Georgina Long (Melanoma Institute Australia, Sydney) en collega’s publiceren de studie online in Annals of Oncology.1

De studie includeerde 850 achtereenvolgende patiënten van zestien centra in zes landen, die na resectie voor hoog-risico melanoom PD1 kregen. In 147 van deze patiënten (17%) werd recidief gezien. Onder de recidiverende patiënten met cutaan melanoom (n=136) was de mediane tijd tot recidief 4,6 maanden (range 0,3-35,7). Er waren 104 patiënten (76%) met recidief tijdens PD1, na mediaan 3,2 maanden) en 32 patiënten (24%) met recidief na stoppen van PD1, na mediaan 12,5 maanden, onder wie 21 die PD1 vroeg gediscontinueerd hadden wegens toxiciteit. Negenenvijftig patiënten (43%) hadden alleen locoregioaal recidief, onder wie 22 die later ook distant recurrence ontwikkelden, en 77 (57%) hadden afstandsmetastasen.

Negenentachtig patiënten (65%) kregen na recidief systemische behandeling. Onder de patiënten die tijdens PD1 recidiveerden was er geen met respons op PD1 monotherapie. Acht van 33 evalueerbare patiënten (24%) hadden respons op ipilimumab met of zonder PD1, en 18 van 23 (78%) hadden respons op BRAF/MEK-remmers. Onder de patiënten die na discontinueren van PD1 recidiveerden hadden 2 van 5 (40%) respons op PD1 monotherapie, 2 van 5 (40%) op ipilimumab-gebaseerde therapie, en 9 van 10 (90%) op BRAF/MEK-remmers.

De onderzoekers concluderen dat de meeste patiënten met recidief ondanks adjuvant PD1 afstandsmetastasen ontwikkelen. Onder patiënten met recidief tijdens PD1 leverden ipilimumab en BRAF/MEK-remmers klinisch profijt. In geselecteerde patiënten met recidief na PD1 kan herbehandeling met PD1 tot respons leiden.

1.Owen CN, Shousthari AN, Chaudari D et al. Management of early melanoma recurrence despite adjuvant anti-PD-1 antibody therapy. Ann Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A multinational study (850 consecutivve melanoma patients of 16 centers) found that despite adjuvant anti-PD-1 treatment 17% of patients had recurrence, after median 4.6 months. Most of these patients developed distant metastases. In those who recurred on adjuvant anti-PD-1 therapy (76%), ipilimumab and BRAF-MEK inhibitors had clinical utility. In some of the patients who recurred after anti-PD-1 treatment, anti-PD1 retreatment resulted in response.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren