Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Massacytometrie-gebaseerde analyse van perifeer bloed voor vroege detectie van HCC en PDAC


Prof. Tingbo LiangEr is behoefte aan methoden voor vroege diagnose van tumoren met hoge sensitiviteit en specificiteit. Een multicenterstudie in China heeft time-of-flight massacytometrie (CyTOF) voor het detecteren van met levercelcarcinoom (HCC) en pancreas ductaal adenocarcinoom (PDAC) samenhangende verstoring van het immuunsysteem geëvalueerd als methode voor vroege diagnose. Prof. Tingbo Liang (Zhejiang Universiteit, Hangzhou) en collega’s publiceren de studie in Gut.1

De studie, uitgevoerd in vijftien centra, includeerde 1131 patiënten met leverziekte onder wie 790 HCC-patiënten, 584 patiënten met pancreasziekte onder wie 376 PDAC-patiënten, en 633 gezonde vrijwilligers. De patiënten werden gerandomiseerd naar ontdekkings- en validatiecohorten. Voor aanvang van eventuele behandeling leverden alle deelnemers bloedmonsters, waarin de onderzoekers met CyTOF aanwezigheid van verschillende typen immuuncellen inventariseerden. Op basis van de waargenomen verstoring van systemische immuniteit door HCC en PDAC berekenden de onderzoekers een peripheral blood immune score (PBIScore). Deze score had een goede performance voor detectie van HCC, met sensitiviteit en specificiteit rond 80% in de validatiecohorten. En geïntegreerde PBIScore (iPBIScore) combineerde PBIScore met AFP en CA19-9. De iPBIScore voor HCC had een AUC van 0,96 in het externe validatiecohort, en de iPBIScore voor PDAC had een AUC van 0,97 in het externe validatiecohort.

De onderzoekers concluderen dat CyTOF-gedetecteerde veranderingen in perifere immuuncelsubsets kunnen bijdragen aan vroege detectie van HCC en PDAC.

1.Zhang Q, Mao Y, Lin C et al. Mass cytometry-based peripheral blood analysis as a novel tool for early detection of solid tumours: a multicentre study. Gut 2022; epub ahead of print

Summary: A multicenter study in China found that mass cytometry time-of-flight (CyTOF) detected profiling of immune cells in peripheral blood could assist in early detection of hepatocellular carcinoma and pancreatic ductal adenocarcinoma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren