Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Medicatie-interacties door gebruik van kruiden en supplementen tijdens chemotherapie voor mamma- en prostaatcarcinoom


Prof. Richard LeeGebruik van kruiden en supplementen (HS) is niet ongebruikelijk onder patiënten met maligniteiten. Er is geen duidelijkheid over potentiële medicatie-interacties (PMIs) met HS-gebruik in patiënten die chemotherapie ondergaan. Een studie onder patiënten die recent chemotherapie hadden voltooid heeft de prevalentie en ernst van deze PMIs geïnventariseerd. Prof. Richard Lee (Case Western Reserve University, Cleveland OH) en collega’s publiceren de studie in Cancer.1

De studie includeerde 67 patiënten (leeftijdsrange 39-77 jaar; 73% blank; 87% mammacarcinoom) die in telefonische interviews informatie verstrekten over hun gebruik van HS en andere medicaties voor, tijdens, en na de chemotherapie. Het mediane aantal gebruikte medicaties was 11 (range 2-28) en was het hoogst tijdens de chemotherapie (7; range 2-22). HS werd gebruikt door 84% van de patiënten. De onderzoekers identificeerden 1747 PMIs waarvan de meeste optraden tijdens de chemotherapie. Meer dan de helft van de PMIs (56%) werden in verband gebracht met HS-gebruik. Vierenvijftig procent van de HMIs werden gecategoriseerd als matige interacties en 38% als majeure interacties. Het percentage HS-gebruiken patiënten nam toe van 51% tijdens de chemotherapie tot 66% na de chemotherapie; deze toename ging vergezeld van een toename van de prevalentie van PMIs van 46% tot 60%. HS-gebruikers hadden een hogere waarschijnlijkheid van majeure PMI dan niet-HS gebruikers (92% versus 70%; p=0,038).

De onderzoekers concluderen dat HS-gebruik prevalent was onder patiënten die chemotherapie ondergingen en geassocieerd was met verhoogd risico van PMIs tijdens en na de chemotherapie.

1.Lee RT, Kwon N, Wu J et al. Prevalence of potential interactions of medications, including herbs and supplements, before, during, and after chemotherapy in patients with breast and prostate cancer. Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: A telephone survey among patients who recently completed chemotherapy for breast or prostate cancer found that use of herbs and supplements before, during, and after chemotherapy was prevalent (84% of patients) and placed them at risk for potential medication interactions. Approximately half of the PMIs (54%) were categorized as moderate interactions and 38% were categorized as major interactions.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren