Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Meta-analyse van anti-PD-1 versus anti-PD-L1 therapie voor maligniteiten


Immuuncheckpointremmers (ICIs) van PD-1 en PD-L1 hebben geleid tot een paradigmaverschuiving in de behandeling van maligniteiten. Er is nog niet veel informatie beschikbaar over de relatieve werkzaamheid en veiligheid van deze beide typen ICIs. Een meta-analyse van gepubliceerde en op congressen gepresenteerde studies heeft anti-PD-1 en anti-PD-L1 vergeleken voor werkzaamheid en veiligheid. Dr. Jie Wang (Peking Union Medical College, Beijing) en collega’s publiceren de meta-analyse online in JAMA Oncology.1

De analyse includeerde gerandomiseerde studies die anti-PD-1 en anti-PD-L1 therapie vergeleken met standaard-behandelingen voor maligniteiten. Retrospectieve studies, eenarmige fase 1- of 2-studies, en studies die anti-PD-1/PD-L1 vergeleken met andere immuuntherapie werden uit de analyse geëxcludeerd. In de literatuur en congres-proceedings tot 1 maart 2019 vonden de onderzoekers negentien voor het onderwerp relevante gerandomiseerde studies, met tezamen 11.379 patiënten. In de meta-analyse was anti-PD-1 behandeling vergeleken met anti-PD-L1 behandeling geassocieerd met superieure overall survival (HR 0,75; p<0,001) en superieure progressievrije overleving (HR 0,73; p=0,02). Er waren geen significante verschillen in de veiligheidsprofielen van anti-PD-1- en anti-PD-L1-therapie.

De onderzoekers concluderen dat de meta-analyse suggereert dat anti-PD-1 therapie vergeleken met anti-PD-L1 therapie voor maligniteiten resulteerde in betere overlevingsuitkomsten bij een vergelijkbaar veiligheidsprofiel.

1.Duan J, Cui L, Zhao X et al. Use of immunotherapy with programmed cell death 1 vs programmed cell death ligand 1 inhibitors in patients with cancer. A systematic review and meta-analysis. JAMA Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A meta-analysis of 19 randomized clinical trials (11,379 patients) compared anti-PD-1 versus anti-PD-L1 therapy for cancers. The analysis found that anti-PD-1 resulted in more favorable overall survival (HR 0.75; p<0.001) and progression-free survival (HR 0.73; p=0.02), without significant differences in safety profiles.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren