Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Meta-analyse van associatie van PIK3CA-mutatiestatus en overleving in gevorderd HR-positief HER2-negatief mammacarcinoom


Prof. Hope RugoOngeveer 40% van de patiënten met HR-positief HER2-negatief metastatisch mammacarcinoom (HR+/HER2- MBC) hebben tumoren met PIK3CA-mutaties. De associatie tussen deze mutaties en overlevingsuitkomsten zijn niet duidelijk. Een meta-analyse van gepubliceerde studies heeft de prognostische rol van PIK3CA-mutaties in patiënten met HR+/HER2- MBC onderzocht. Prof. Hope Rugo (University of California San Francisco) en collega’s publiceren de meta-analyse in BMC Cancer.1

Na exclusie van studies waarin patiënten PI3K-gerichte therapie kregen vonden de onderzoekers in de literatuur tussen begin 1993 en mei 2019 elf studies met tezamen 33 studiearmen en 3219 patiënten die in de meta-analyse werden opgenomen. Onder de patiënten waren er 1386 met PIK3CA-mutaties en 1833 met PIK3CA-wildtype. De figuur laat zien dat PIK3CA-mutaties geassocieerd waren met kortere mediane progressievrije overleving, met kortere mediane overall survival, en lagere zes-maands PFS-percentages.

De onderzoekers concluderen dat de meta-analyse suggereert dat onder patiënten met HR+/HER2- MBC PIK3CA-mutaties ongunstige prognostische betekenis hebben.

1.Fillbrunn M, Signorovitch J, André F et al. PIK3CA mutation status, progression and survival in advanced HR+/HER2- breast cancer: a meta-analysis of published clinical trials. BMC Cancer 2022;22:1002

Summary: Meta-analysis of 11 trials (3,219 patients with HR-positive/HER2-negative metastatic breast cancer) found that PIK3CA mutation was associated with shorter PFS and OS.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren