Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Meta-analyse van baseline determinanten van respons van metastatisch niercelcarcinoom op PD-(L)1 remmers


Dr. Paul AroraImmuuncheckpointremming gericht op PD-1 of PD-L1 wordt veel gebruikt in de behandeling van metastatisch niercelcarcinoom (mRCC). Een systematisch overzicht en meta-analyse van gepubliceerde studies heeft factoren geïnventariseerd die geassocieerd zijn met de therapeutische respons van heldercellig mRCC op deze middelen. Dr. Paul Arora (University of Toronto) en collega’s publiceren de analyse in JAMA Network Open.1In de literatuur van begin 2006 tot en met augustus 2019 vonden de onderzoekers zeven gerandomiseerde fase 2- of 3-studies van PD-1 of PD-L1 remming voor heldercellig mRCC die subgroepanalyses rapporteerden van baseline kenmerken van de patiënten. De therapeutische respons was slechter in patiënten met hogere leeftijd bij aanvang van de behandeling (75 jaar of ouder versus jonger dan 65 jaar OS-HR 1,51; 95%-bti 1,01-2,26), in patiënten met tumoren met lage expressie van PD-L1 (lager dan 1% versus 10% of hoger PFS-HR 2,21; 95%-bti 1,14-4,27), en in patiënten met tumoren zonder sarcomatoïde differentiatie (versus wel sarcomatoïde differentiatie PFS-HR 1,54; 95%-bti 1,07-2,21).

De onderzoekers concluderen dat hogere leeftijd van de patiënt, en lage PD-L1 expressie en afwezigheid van sarcomatoïde differentiatie van de tumoren geassocieerd zijn met slechtere respons van heldercellig mRCC op PD-(L)1 remming.

1.Sati N, Boyne DJ, Cheung WY et al. Factors modifying the associations of single or combination programmed cell death 1 and programmed cell death ligand 1 inhibitor therapies with survival outcomes in patients with metastatic clear cell renal cell carcinoma. A systematic review and meta-analysis. JAMA Network Open 2021;4:e2034201

Summary: Meta-analysis of 7 randomized phase 2-3 trials found that older age, low levels of PD-L1 expression, and absence of sarcomatoid tumor differentiation were associated with diminished therapeutic response of metastatic clear cell RCC to PD-1/PD-L1 inhibition.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren