Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Meta-analyse van carboplatine versus cisplatine, beide concurrent met radiotherapie voor cervixcarcinoom

(0)2018-07-09 13:23   ( Nieuws )

Wekelijks cisplatine met concurrente radiotherapie(Cis-RT) is een standaard-behandeling voor cervixcarcinoom. Dr. Renliang Xue (Centraal Ziekenhuis van Shantou, China) en collega’s hebben een meta-analyse uitgevoerd om de werkzaamheid en veiligheid van wekelijks carboplatine met concurrente radiotherapie (Car-RT) te vergelijken met die van Cis-RT. Ze publiceren de meta-analyse online in Gynecologic Oncology.1

In de literatuur vonden de onderzoekers twaalf voor het onderwerp relevante studies, met tezamen 1698 patiënten, die in de meta-analyse konden worden geïncludeerd. In de Car-RT groepen was er vergeleken met de Cis-RT groepen een lager percentage patiënten met complete respons (OR 0,53; 95%-bti 0,34-0,82) en een trend van slechtere drie-jaars progressievrije/ziektevrije overleving (OR 0,71; 95%-bti 0,49-1,02) en drie-jaars overall survival (OR 0,70; 95%-bti 0,46-1,05). In de Car-RT groepen was de gepoolde overall complete respons 81%, de gepoolde drie-jaars PFS/DFS 64%, en de gepoolde drie-jaars OS 73%. Acute toxische gebeurtenissen van graad 3 of hoger waren infrequent met Car-RT.

De onderzoekers concluderen dat Car-RT vergeleken met Cis-RT voor cervixcarcinoom resulteert in slechtere tumorrespons en een trend van slechtere PFS en OS, met weinig toxiciteit. Car-RT kan wellicht een geschikt alternatief voor Cis-RT zijn in patiënten met contraïndicatie voor cisplatine.

1.Xue R, Cai X, Xu H et al. The efficacy of concurrent weekly carboplatin with radiotherapy in the treatment of cervical cancer: a meta-analysis. Gynecol Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: A meta-analysis (12 studies, 1698 patients) showed that carboplatin compared with cisplatin, both with concurrent radiotherapy, has a poorer tumor response and a trend toward inferior survival but low toxicity. Car-RT could be a suitable concurrent agent for patients with contraindications to cisplatin

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren