Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Meta-analyse van cardiovasculaire gebeurtenissen na BRAF- plus MEK-remming voor melanoom


Dr. Matthias TotzeckCardiovascular adverse events (CVAEs) na combinatiebehandeling met BRAF- plus MEK-remmers voor melanoom zijn niet volledig gekarakteriseerd. Een meta-analyse van gerandomiseerde studies heeft CVAEs na BRAF- plus MEK-remming voor melanoom vergeleken met CVAEs na alleen BRAF-remming. Dr. Matthias Totzeck (Universiteitsziekenhuis Essen, Duitsland) en collega’s publiceren de meta-analyse online in JAMA Network Open.1

In de literatuur vonden de onderzoekers vijf gerandomiseerde studies die aan de inclusiecriteria van de meta-analyse voldeden. De studies telden tezamen 2317 patiënten. Combinatiebehandeling met BRAF-plus MEK-remming was vergeleken met alleen BRAF-remming geassocieerd met verhoogd risico van longembolie (RR 4,36; p=0,02), afname van de LVEF (RR 3,72; p<0,001), en arteriële hypertensie (RR 1,49; p<0,001). De risico’s van myocardinfarct, atriumfibrillatie, en QTc-verlenging verschilden niet significant tussen beide groepen. Bij beperking van de analyses tot hooggradige CVAEs bleef de combinatiebehandeling vergeleken met BRAF-monotherapie geassocieerd met verhoogd risico van afname van de LVEF (RR 2,79; p=0,005) en arteriële hypertensie (RR 1,54; p=0,005) maar niet van longembolie.

De onderzoekers concluderen dat combinatiebehandeling met BRAF- plus MEK-remming voor melanoom geassocieerd was met verhoogd risico van CVAEs vergeleken met alleen BRAF-remming.

1.Mincu RI, Mahabadi AA, Michel L et al. Cardiovascular adverse events associated with BRAF and MEK inhibitors. A systematic review and meta-analysis. JAMA Network Open 2019;2:e198890

Summary: A meta-analysis of five randomized trials (2317 patients) comparing combined BRAF plus MEK inhibitors with BRAF inhibitor monotherapy for melanoma found that the combination therapy was associated with a higher risk of cardiovascular adverse events.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren