Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Meta-analyse van cutane bijwerkingen van adjuvante PI3K-remmers voor maligniteiten


Dr. Abdulhadi JfriDe fosfoïnositide 3-kinase (PI3K)-route is frequent geactiveerd in maligniteiten. Naarmate gebruik van PI3K-remmers in de behandeling van maligniteiten toeneemt is er behoefte aan beter inzicht in bijwerkingen van deze middelen. Een systematisch overzicht en meta-analyse van gepubliceerde gerandomiseerde fase 2- en 3-studies heeft deze bijwerkingen geïnventariseerd. Dr. Abdulhadi Jfri (Harvard Medical School, Boston MA) en collega’s publiceren de analyse in JAMA Oncology.1

De analyse includeerde RCTs die waren gepubliceerd tot eind september 2021. De gepoolde incidentie van any grade PI3K-remmer geassocieerde cutane bijwerkingen was 29,30%, overeenkomend met een gepoolde OR voor incidentie van cutane AEs in de gepoolde interventiegroepen versus de controlegroepen van 2,55 (95%-bti 1,74-3,75). De incidentie van graad 3 of hoger rash was 6,95% in de gepoolde interventiegroepen, overenkomende met een OR van 4,64 (95%-bti 2,70-7,97). Subgroepanalyses lieten zien dat de incidentie van graad 3 of hoger cutane AEs hoger was met gebruik van pan-klasse 1 PI3K-remmers dan met gebruik van isoform-selectieve PI3K-remmers.

De onderzoekers concluderen dat de analyse de incidentie van cutane AEs met adjuvante PI3K-remmers voor maligniteiten heeft gekwantificeerd.

1.Jfri A, Meltzer R, Mostaghimi A et al. Incidence of cutaneous adverse events with phosphoinositide 3-kinase inhibitors as adjuvant therapy in patients with cancer. A systematic review and meta-analysis. JAMA Oncol 2022.4327

Summary: Systematic review and meta-analysis of phase 2 and 3 randomized controlled trials found that the incidence of PI3K inhibitor associated cutaneous adverse events of any grade was 29.30% in the intervention group, translating to a pooled OR of 2.55 (95% CI 1.74-3.75).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren