Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Meta-analyse van directe orale anticoagulantia versus LMWHs voor maligniteiten-geassocieerd VTE


Dr. Corinne FrereInternationale richtlijnen bevelen in toenemende mate directe orale anticoagulantia (DOACs) aan als alternatief voor laag-molecuulgewicht heparines (LMWHs) monotherapie voor initiële en lange-termijn behandeling voor cancer-associated thrombosis (CAT). Verscheidene recente gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCTs) hebben additionele gegevens over veiligheid en werkzaamheid van DOACs in deze setting geïnventariseerd. Dr. Corinne Frere (Sorbonne Universiteit, Parijs) en collega’s hebben een meta-analyse van deze studies uitgevoerd. Ze publiceren de meta-analyse in het Journal of Hematology & Oncology.1In de literatuur vanaf 2018 vonden de onderzoekers zes voor het onderwerp relevante RCTs, met tezamen 3690 patiënten. De figuur vat de resultaten van de meta-analyse samen. DOACs versus LMWHs waren geassocieerd met significant verlaagd risico van CAT-recidief (RR 0,67; 95%-bti 0,52-0,85), een niet-significant verhoogd risico van majeure bloeding (1,17; 0,82-1,67), een significant verhoogd risico van klinische relevante niet-majeure bloeding (1,66; 1,31-2,09), en geen verschil in all-cause mortaliteit.

De onderzoekers concluderen dat deze resultaten het gebruik van DOACs voor CAT in geselecteerde patiënten steunen.

1.Frere C, Farge D, Schrag D et al. Direct oral anticoagulant versus low molecular weight heparin for the treatment of cancer-associated venous thromboembolism: 2022 updated systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Hematol Oncol 2022;15:69

Summary: Meta-analysis of six recent randomized controlled trials (3690 patients) comparing direct oral anticoagulants versus low molecular weight heparin for the treatment of cancer-associated venous thromboembolism found that DOACs versus LMWHs were associated with significantly decreased risk of CAT recurrence, with a non-significant increased risk of major bleeding, a significant increase in risk of clinically relevant nonmajor bleeding, and no difference in all-cause mortality rates.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren