Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Meta-analyse van eerstelijns immuuncheckpointremmers plus chemotherapie voor gevorderd squameus NSCLC


Ongeveer dertig procent van alle patiënten met longcarcinoom heeft squameus NSCLC, met een slechte prognose in het gevorderd stadium. Dr. Aung Tung (Brooklyn Hospital Center, New York) en collega’s hebben een systematisch overzicht van de literatuur en meta-analyse uitgevoerd van de de waarde van toevoegen van immuuncheckpointremmers (ICIs) aan eerstelijns chemotherapie voor gevorderd sqNSCLC. Vandaag begint in San Francisco het ASCO-SITC Clinical Immuno-Oncology Symposium. Tun zal daar de meta-analyse presenteren.1

In de literatuur tot en met september 2018 vonden de onderzoekers drie fase 3-RCTs, met tezamen 1991 patiënten, die aan de inclusiecriteria van de meta-analyse voldeden. De studies vergeleken eerstelijns chemotherapie plus ICIs versus alleen chemotherapie. De gepoolde HR voor progressievrije overleving (ICI+chemo versus alleen chemo) was 0,71; p=0,005. De gepoolde HR voor overall survival was 0,84 (p=0,11), en de gepoolde RR voor ORR was 1,19 (p=0,22). De gepoolde RR voor all-grade adverse events was 1,17 (p=0,07) en de gepoolde RR voor graad 3 en 4 AEs was 1,36 (p=0,0001).

De onderzoekers concluderen dat toevoegden van ICIs aan eerstelijns chemotherapie voor sqNSCLC resulteert in verbetering van de PFS maar niet OS of ORR, en in lichte verhoging van het risico van graad 3 of 4 AEs.

1.Tun A et al. ASCO-SITC Clinical Immuno-Oncology Symposium; abstr. 121

Summary: A systematic review and meta-analysis found that in patients with advanced squamous NSCLC first-line combined chemo-immunotherapy, compared with standard chemotherapy, improves PFS but not OS and ORR, and has a slightly higher risk of high-grade AEs without a significant increase in the risk of all-grade AEs.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren