Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Meta-analyse van effectmodificatie van associatie tussen frequent aspirinegebruik en risico van ovariumcarcinoom


Dr. Lauren HurwitzEr zijn overtuigende aanwijzingen voor een inverse associatie tussen frequent aspirinegebruik en risico van ovariumcarcinoom (OC), maar het is niet duidelijk of deze associatie wordt beïnvloed door bekende OC-risicofactoren zoals endometriose, obesitas, familiegeschiedenis van OC of mammacarcinoom, pariteit, gebruik van orale contraceptiva, of tubaligatie. Een meta-analyse van gepubliceerde studies heeft effectmodificatie van de associatie onderzocht. Dr. Lauren Hurwitz (National Cancer Institute, Rockville MD) en collega’s publiceren de meta-analyse in het Journal of Clinical Oncology.1De meta-analyse includeerde individuele-deelnemers gegevens van negen cohortstudies (n=2600) en acht patiënt-controlestudies (n=5726). Frequent aspirinegebruik werd gedefinieerd als tenminste zes dagen per week. Frequent aspirinegebruik was geassocieerd met 13% verlaagd OC-risico (95%-bti 6-20), zonder significante heterogeniteit per studie-design (p=0,48) of histotype (p=0,60). De figuur laat zien dat er geen associatie was onder vrouwen met endometriose, maar dat onder alle andere subgroepen wel een associatie was tussen frequent aspirinegebruik en het OC-risico (range van RR 0,73 tot 0,93; alle associaties met p voor heterogeniteit > 0,05); ook onder vrouwen met twee of meer risicofactoren (RR 0,81; 95%-bti 0,73-0,90).

De onderzoekers concluderen dat frequent aspirinegebruik geassocieerd is met verlaagd OC-risico, ongeacht aanwezigheid van de meeste andere OC-risicofactoren.

1.Hurwitz LM, Townsend MK, Jordan SJ et al. Modification of the association between frequent aspirin use and ovarian cancer risk: a meta-analysis using individual-level data from two ovarian cancer consortia. J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: Individual participant data level meta-analysis of 17 studies (n=8326) found that frequent aspirin use was associated with lower ovarian cancer risk, regardless of the presence of most other ovarian cancer risk factors.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren