Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Meta-analyse van endocriene therapie met versus zonder CDK4/6-remmers voor HR-positief HER2-negatief MBC


Endocriene therapie (ET) is een standaard-behandeling voor HR-positief HER2-negatief metastatisch mammacarcinoom (MBC). In een substantieel percentage van de patiënten komt echter ET-resistentie tot ontwikkeling. In verscheidene studies is gezien dat toevoeging van CDK4/6-remmers aan ET voor HR-positief HER2-negatief MBC kan resulteren in verbetering van de uitkomsten. Een systematisch overzicht en meta-analyse van gepubliceerde studies heeft de impact van deze toevoeging op overall survival, progressievrije overleving, objectieve respons en adverse events geïnventariseerd. Prof. Jiuda Zhao (Qinghai Universiteit, Xining, China) en collega’s publiceren de meta-analyse in JAMA Network Open.1

In de literatuur tot en met 30 maart 2020 vonden de onderzoekers negen fase 2- en 3-studies die aan de inclusiecriteria van de meta-analyse voldeden. De studies telden tezamen 5043 patiënten. In meta-analyse was toevoeging van CDK4/6-remmers aan ET geassocieerd met significante verbetering van de OS onder alle patiënten (HR 1,33; p<0,001) en in subgroepen (eerstelijns behandeling, tweedelijns behandeling, premenopauzale vrouwen, postmenopauzale vrouwen, patiënten met viscerale metastasen, patiënten met alleen botmetastasen, leeftijd jonger dan 65 jaar, en leeftijd 65 jaar en ouder). Toevoeging van CDK4/6 remmers aan ET was ook geassocieerd met significant betere PFS (HR 1,84; p<0,001) en ORR (OR 2,02; p<0,001). Toevoeging van CDK4/6-remmers aan ET was echter ook geassocieerd met significant verhoogd risico van graad 3 of 4 AEs, waaronder neutropenie (HR 57,05; p<0,001), leukopenie (HR 36,36; p<0,001), en diarree (HR 4,97; p<0,001).

De onderzoekers concluderen dat toevoeging van CDK4/6-remmers aan ET voor HR-positief HER2-negatief MBC geassocieerd was met verbetering van OS, PFS, en ORR.

1.Li J, Huo X, Zhao F et al. Association of cyclin-dependent kinases 4 and 6 inhibitors with survival in patients with hormone receptor-positive metastatic breast cancer. A systematic review and meta-analysis. JAMA Network Open 2020;3:e2020312

Summary: A meta-analysis of 9 randomized clinical trials with 5043 HR-positive, HER2-negative metastatic breast cancer patients found that compared with endocrine therapy alone, CDK4/6-inhibitors plus ET was associated with significant improvement of OS, PFS, and ORR, but also with increased risk of adverse events.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren