Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Meta-analyse van impact van CXCR4-expressie op overleving en klinisch-pathologische kenmerken in longcarcinoom


Er zijn aanwijzingen voor een rol van de C-X-C chemokinereceptor 4 (CXCR4) in de regulering van tumorprogressie. De klinische relevantie van CXR4-expressie in longcarcinoom is nog niet duidelijk. Een meta-analyse van gepubliceerde studies heeft de impact van CXCR4-expressie op overleving en klinisch-pathologische kenmerken in patiënten met longcarcinoom onderzocht. Dr. Biyun Yu (Ningbo Medisch Centrum, Zhejiang) en collega’s publiceren de meta-analyse in BMC Cancer.1

De figuur laat de strategie zien van het doorzoeken van de literatuur (PubMed, Embase, en Web of Science). De meta-analyse includeerde 27 studies met tezamen 2932 patiënten. In meta-analyse was CXCR4-expressie geassocieerd met slechtere overall survival (HR 1,61; 95%-bti 1,42-1,82) en ziektevrije overleving (3,39; 2,38-4,83). CXCR4-expressie was ook geassocieerd met slechtere OS in de subgroep van patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom (HR 1,59; 95%-bti 1,40-1,81) en in de subgroepen van patiënten met CXCR4-expressie in het cytoplasma (2,10; 1,55-2,84) en in het membraan (1,74; 1,24-2,45). Hogere CXCR4-expressie werd gezien in mannen versus vrouwen, in patiënten met gevorderde (T3-T4) versus minder gevorderde tumorstadia, gevorderde (N>0) nodale stadia, en afstandsmetastasen, maar was niet geassocieerd met leeftijd, rookgeschiedenis, differentiatie, LVI, of lokaal recidief.

De onderzoekers concluderen dat hoge expressie van CXCR4 geassocieerd was met tumorprogressie, en een ongunstige prognostische factor kan zijn in patiënten met longcarcinoom.

1.Qiu L, Xu Y, Xu H, Yu B. The clinicopathological and prognostic value of CXCR4 expression in patients with lung cancer: a meta-analysis. BMC Cancer 2022;22:681

Summary: Meta-analysis of 27 published studies (2932 patients) found that in lung cancer high expression of CXCR4 was related to tumor progression and might be an adverse prognostic factor.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren