Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Meta-analyse van impact van myosteatose op overleving van patiënten met gynecologische maligniteiten


Studies van de impact van myosteatose op overleving van patiënten met gynecologische maligniteiten hebben inconsistente resultaten laten zien. Een meta-analyse van gepubliceerde studies heeft de prognostische impact van myosteatose in deze patiënten geïnventariseerd. Dr. Yue Wang (China Medische Universiteit, Shenyang) en collega’s publiceren de meta-analyse in het International Journal of Cancer.1

In de literatuur (PubMed, EMBASE, Web of Science) tot 30 oktober 2021 vonden de onderzoekers twaalf voor het onderwerp relevante studies, met tezamen 2519 patiënten. Myosteatose was geassocieerd met 50% verhoogde mortaliteit (HR 1,50; p<0,001). In subgroepanalyses bleef de prognostische relevantie voor mortaliteit bestaan in Amerikaanse en Europese patiënten, maar niet in Aziatische patiënten. Verder was myosteatose niet geassocieerd met verhoogde mortaliteit in patiënten met endometriumcarcinoom en cervixcarcinoom, behalve ovariumcarcinoom.

De onderzoekers concluderen dat overall myosteatose een sterke voorspeller is van verhoogde mortaliteit in patiënten met gynecologische mortaliteit.

1.Cao H, Gong Y, Wang Y. The prognostic impact of myosteatosis on overall survival in gynecological cancer patients: a meta-analysis and trial sequential analysis. Int J Cancer 2022; epub ahead of print

Summary: Meta-analysis of twelve published studies (2519 patients) found that among patients with gynecologic cancers, myosteatosis was associated with 50% increased mortality risk. However, in subgroup analyses the prognostic relevance of myosteatosis only remained significant in American and European populations but not in Asians. Additionally, myosteatosis was not associated with increased mortality in endometrial and cervical cancers, except for ovarian cancers.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren