Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Meta-analyse van kwaliteit van leven met immuuncheckpointremmers voor maligniteiten

(0)2021-09-13 15:00   ( Nieuws )

Dr. Brian GonzalezPatiënt-gerapporteerde kwaliteit van leven (QOL) is een belangrijk eindpunt van studies van immuuncheckpointremmers (ICIs) voor maligniteiten. Een meta-analyse van gepubliceerde studies heeft QOL van ICI-behandelde patiënten geïnventariseerd en vergeleken met QOL van niet-ICI behandelde patiënten. Dr. Brian Gonzalez (Moffitt Cancer Center, Tampa FL) en collega’s publiceren de analyse in het Journal of the National Cancer Institute.1

In de literatuur tot en met november 2019 vonden de onderzoekers 26 studies die aan de inclusiecriteria van de meta-analyse voldeden: studies die longitudinale QOL rapporteerden van volwassen patiënten met maligniteiten die ICIs kregen. Deze studies hadden tezamen 6974 patiënten. De onderzoekers identificeerden ook 16 studies die de QOL vergeleken tussen ICI-behandelde patiënten (n=3588) en niet-ICI behandelde patiënten (n=2948). Uitkomsten waren verandering van algemene QOL vanaf baseline in de ICI-behandelde patiënten, en verschil in verandering tussen ICI-behandelde patiënten en niet-ICI behandelde patiënten.

Onder de ICI-behandelde patiënten werd in de loop van de behandeling geen significante verandering van algemene QOL gezien (p=0,19). De verandering in algemene QOL was onder de ICI-behandelde patiënten significant gunstiger dan onder de niet-ICI behandelde patiënten (p<0,001). Er waren geen significante verschillen tussen beide groepen in verandering in fysiek functioneren (p=0,94). Verlies van eetlust, slapeloosheid, en pijnklachten verbeterden maar dyspnoe verslechterde onder ICI-behandelde patiënten (alle p<0,001). De ernst van slapeloosheid was hoger onder de ICI-behandelde patiënten dan onder de niet-ICI behandelde patiënten (p<0,001).

De onderzoekers concluderen dat de algemene QOL van patiënten die ICI-kregen voor maligniteiten niet verslechterde, en dat de algemene QOL van iCI-behandelde patiënten beter was dan die van niet-ICI behandelde patiënten.

1.Gonzalez BD, Eisel SL, Bowles KE et al. Meta-analysis of quality of life in cancer patients treated with immune checkpoint inhibitors. J Natl Cancer Inst 2021; epub ahead of print

Summary: Meta-analysis of 26 studies (6,974 patients) found that patients receiving immune checkpoint inhibitors for cancer report no change in global quality of life, and have higher QOL than patients treated with non-ICI regimens.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren