Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Meta-analyse van met veneuze trombo-embolie samenhangend mortaliteitsrisico

(0)2020-08-02 12:00   ( Nieuws )

Dr. Kevin PeiVeneuze trombo-embolie (VTE) is in sommige patiëntenpopulaties geassocieerd met verhoogde mortaliteit, maar het is niet duidelijk hoe frequent VTE een directe doodsoorzaak is. Een systematisch overzicht en meta-analyse van de literatuur heeft de impact geanalyseerd van preventie van VTE op mortaliteit. Dr. Kevin Pei (Houston Methodist Hospital) en collega’s publiceren de analyse in The Lancet Haematology.1

De onderzoekers identificeerden in de literatuur van begin 1993 tot en met 19 maart 2018 gerandomiseerde gecontroleerde studies met patiënten met verhoogd VTE-risico die werden gerandomiseerd naar anticoagulatie- of antiplaatjestherapie versus placebo of geen behandeling. Studies met actieve controle of studies zonder gerapporteerde mortalitieit werden geëxcludeerd. De onderzoekers vonden 86 studies die aan de inclusiecriteria voldeden, waaronder 52 (gegevens van meer dan 70.000 patiënten) positief waren voor het eindpunt VTE: een hoger VTE-risico in de controlegroep dan in de behandelde groep (in meta-analyse RR 2,74; p<0,0001). Er was echter geen causaal effect van VTE-preventie op mortaliteit: mortaliteit was 9,8% in de controlegroepen versus 9,8% in de behandelde groepen (RR 1,01; p=0,58) met lage heterogeniteit (t 0,02; p=0,89). Patiënten in de controlegroepen vergeleken met de behandelde groepen hadden meer pulmonaire embolie (RR 2,22; p<0,0001) en fatale pulmonaire embolie (RR 1,58; p=0,01) maar minder majeure bloeding (RR 0,60; p<0,001) dan patiënten in de behandelde groepen. Meta-analyse met toevoeging van de 34 negatieve studies resulteerde in vergelijkbare resultaten.

De onderzoekers concluderen dat de perceptie dat VTE een veel-voorkomende doodsoorzaak is herzien dient te worden.

1.Klemen ND, Feingold PL, Hashimoto B et al. Mortality risk associated with venous thromboembolism: a systematich review and Bayesian meta-analysis. Lancet Haematol 2020; 7:E583-E593

Summary: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials found no effect of prevention of venous tromboembolism on mortality. The authors conclude that the perception that VTE is a common cause of mortality should be revised.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren