Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Meta-analyse van neoadjuvant FOLFIRINOX voor borderline resectabel pancreascarcinoom


Dr. Bas Groot KoerkampFOLFIRINOX is een standaard-behandeling voor metastatisch pancreascarcinoom. Er is geen consensus over de effectiviteit van neoadjuvant FOLFIRINOX voor borderline resectabel pancreascarcinoom (BRPC). Een systematisch overzicht van de literatuur en patient-level meta-analyse heeft deze effectiviteit onderzocht. Dr. Bas Groot Koerkamp (Erasmus MC) en collega’s publiceren de meta-analyse online in het Journal of the National Cancer Institute.1

De onderzoekers vonden acht prospectieve en zestien retrospectieve voor het onderwerp relevante studies, met 313 BRPC-patiënten (38,1% van alle patiënten in de studies) die eerstelijns neoadjuvant FOLFIRINOX kregen. Het mediane aantal FOLFIRINOX-cycli in de verschillende studies liep uiteen van vier tot en met negen. De behandeling resulteerde in resection rate 67,8% (95%-bti 60,1-74,6), en R0-resection rate 83,9% (95%-bti 76,8-89,1). De mediane overall survival liep tussen de verschillende studies uiteen van 11,0 tot 34,2 maanden. Patiënt-niveau overlevingsgegevens waren beschikbaar voor twintig studies met 283 BRPC-patiënten. De mediane OS van deze patiënten was 22,2 maanden (95%-bti 18,8-25,6), en de mediane PFS was 18,0 maanden (95%-bti 14,5-21,5). Graad 3 of 4 adverse events waren neutropenie (17,5 per 100 patiënten), diarree (11,1 per 100), en vermoeidheid (10,8 per 100). Er waren geen graad 5 AEs.

De onderzoekers concluderen dat de meta-analyse van neoadjuvant FOLFIRINOX voor BRPC gunstige overleving en resection rates heeft laten zien. Bevestiging van de ze conclusie door een gerandomiseerde studie is gewenst.

1.Janssen QP, Buettner S, Suker M et al. Neoadjuvant FOLFIRINOX in patients with borderline resectable pancreatic cancer: a systematic review and patient-level analysis. J Natl Cancer Inst 2019; epub ahead of print

Summary: A patient-level meta-analysisof 24 studies with 313 patients with borderline resectable pancreatic cancer found that neoadjuvant treatment with FOLFIRINOX for BRCP resulted in a favorable median OS, resection rate, and R0-resection rate. The results need to be confirmed in a randomized trial.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren