Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Meta-analyse van partiële hepatectomie versus transarteriële chemoëmbolisatie voor intermediair-stadium HCC


Prof. Nicolas DemartinesVolgens het Barcelona Clinic Liver Cancer algoritme is transarteriële chemoëmbolisatie (TACE) geïndiceerd voor intermediair-stadium levercelcarcinoom (BCLC-B), terwijl partiële hepatectomie (PH) alleen dient te worden toegepast voor vroeg-stadium HCC (BCLC-A). Er is echter geen consensus over deze aanbeveling. Een meta-analyse van de literatuur heeft PH en TACE vergeleken voor BCLC-B HCC. Prof. Nicolas Demartines (Universitair Ziekenhuis Lausanne, Zwitserland) en collega’s publiceren de meta-analyse online in Liver Cancer.1

In de literatuur tot 12 maart 2018 vonden de onderzoekers zeven voor het onderwerp relevante studies van PH versus TACE voor BCLC-B HCC. De studie telden tezamen 1730 patiënten, onder wie 750 die PH ondergingen en 980 die TACE ondergingen. Het primaire eindpunt van de meta-analyse was overall survival. De figuur laat zien dat de OS significant beter was na PH dan na TACE (TR 1,91; p<0,001). De één- en vijf-jaar OS waren 85% en 42% na PH, vergeleken met 73% en 20% na TACE. Het secundaire eindpunt van de meta-analyse was de 90-dagen postprocedurele mortaliteit. Deze bedroeg 3,7% onder de PH-patiënten versus 3,4% onder de TACE-patiënten (p=0,879).

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met BCLC-stadium B HCC de overleving na HP significant beter was na PH dan na TACE.

1.Labgaa I, Taffé P, Martin D et al. Comparison of partial hepatectomy and transarterial chemoembolization in intermediate-stage hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysis. Liver Cancer 2020; epub ahead of print

Summary: A meta-analysis of seven studies ompared partial hepatectomy versus transarterial chemoembolization for intermediate-stage hepatocellular carcinoma. The analysis found better survival with PH than with TACE.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren