Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Meta-analyse van PFS-impact van toevoegen van daratumumab aan behandeling voor cytogenetisch hoog-risico multipel myeloom


Dr. Giri SmithToevoeging van daratumumab aan backbone regimes voor multipel myeloom is geassocieerd met verhoging van het percentage patiënten met respons en met verlenging van progressievrije overleving. Een systematisch overzicht en meta-analyse van gepubliceerde studies heeft onderzocht of dit ook geldt voor cytogenetisch-bepaald hoog-risico multipel myeloom (HRMM), gedefineerd als aanwezigheid van t(4;14), t(14;16), of del(17p). Dr. Smith Giri (University of Alabama at Birmingham) en collega’s publiceren de analyse in JAMA Oncology.1

De onderzoekers zochten in de literatuur tot en met 2 januari 2020 fase 3-studies die backbone MM-regimes vergeleken met hetzelfde regime plus daratumumab voor nieuw-gediagnostiseerd of recidiverend/refractair (RR)MM, die afzonderlijke uitkomsten rapporteerden voor HRMM. Ze vonden zes studies die aan de inclusiecriteria voldeden, waaronder drie studies van nieuw-gediagnostiseerd MM (2528 patiënten onder wie 358 met HRMM) en drie studies van RRMM (1533 patiënten onder wie 222 met HRMM). Het eindpunt van de analyse was progressievrije overleving.

Onder de patiënten met nieuw-gediagnostiseerd HRMM was toevoeging van daratumumab aan backbone regimes geassocieerd met verbetering van de PFS (gepoolde HR 0,67; p=0,02) met weinig aanwijzingen voor heterogeniteit (I2=0%). Dit was ook het geval onder patiënten met RRMM (gepoolde HR 0,45; p<0,001) met eveneens weinig aanwijzingen voor heterogeniteit (I2=0%).

De onderzoekers concluderen dat de meta-analyse suggereert dat toevoeging van daratumumab aan backbone MM-regimes ook onder patiënten met HRMM geassocieerd is met verbetering van de PFS.

1.Giri S, Grimshaw A, Bal S et al. Evaluation of daratumumab for the treatment of multiple myeloma in patients with high-risk cytogenetic factors. A systematic review and meta-analysis. JAMA Oncol 2020.4338

Summary: A systematic review and meta-analysis of six phase 3 trials found that incorporating daratumumab in backbone regimens was associated with improved PFS among patients with newly diagnosed, or relapsed/refractory, cytogenetically defined high-risk multiple myeloma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren