Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Meta-analyse van plasma EGFR-mutatiedetectie met qPCR in gevorderd longcarcinoom


Dr. Chee Koon LeeInformatie over de EGFR-mutatiestatus van longcarcinoom is vereist voor het bepalen van optimale behandelingen. Testen in tumorweefsel is niet altijd mogelijk, en wel altijd belastend voor de patiënt. Testen van de mutatiestatus in circulerend tumor DNA is wellicht een goed alternatief. Een meta-analyse van gerandomiseerd gecontroleerde studies heeft de klinische bruikbaarheid van ctDNA-testen met kwantitatieve PCR (qPCR)-assays onderzocht. Dr. Chee Koon Lee (The University of Sydney, Australië) en collega’s publiceren de analyse in Lung Cancer.1

In de literatuur vonden de onderzoekers zes voor het onderwerp relevante RCTs, met tezamen 1058 patiënten met een positieve EGFR-mutatietest in het tumorweefsel (tEGFR+) die een baseline EGFR ctDNA-test ondergingen. Onder deze patiënten waren er 460 (43%) met een negatieve ctDNA-test (ctDNA-). De progressievrije overleving was langer met EGFR-TKI dan met chemotherapie onder de ctDNA+ patiënten (HR 0,28; p<0,00001) en onder de ctDNA- patiënten (HR 0,37; p<0,00001). Ook de objective response rates waren beter met EGFR-TKI dan met chemotherapie onder de ctDNA+ patiënten (OR 6,21; p<0,00001) en de ctDNA- patiënten (OR 6,44; p<0,00001). Dit was ook het geval voor de overall survival met EGFR-TKI versus chemotherapie onder de ctDNA+ patiënten (HR 0,82; 95%-bti 0,70-1,04) en onder de ctDNA- patiënten (HR 0,77; 95%-bti 0,59-1,00).

De onderzoekers concluderen dat in ongeveer twee van elke vijf tEGFR+ patiënten de mutatie met qPCR niet werd gedetecteerd in ctDNA, maar dat deze patiënten wel degelijk profijt konden hebben van EGFR-TKI behandeling. Een negatief qPCR ctDNA resultaat is niet voldoende om profijt van EGFR-TKI uit te sluiten.

  • 1.Kok P-S, Lee K, Lord S et al. Clinical utility of plasma EGFR mutation detection with quantitative PCR in advanced lung cancer: a meta-analysis. Lung Cancer 2021.02.027

Summary: A meta-analysis of six randomized clinical trials (1058 advanced lung cancer patients) found that approximately two in five tissue EGFR mutation-positive patients tested negative with a qPCR assay of ctDNA, but could potentially benefit from highly effective EGFR-TKI treatment. A negative EGFR ctDNA result via qPCR testing is therefore insufficient to exclude benefit from EGFR-TKI.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren