Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Meta-analyse van studies van cannabinoïden voor symptoom-management onder kinderen met maligniteiten


Dr. Lauren KellyOndanks het wijdverspreide gebruik van medicinale cannabis is er slechts weinig informatie over veiligheid, werkzaamheid, en optimale dosering van cannabinoïden voor kinderen met maligniteiten. Een systematisch overzicht en meta-analyse van de literatuur heeft gebruik van cannabinoïden voor management van symptomen onder deze patiënten geïnventariseerd. Dr. Lauren Kelly (University of Manitoba, Winnipeg, Canada) en collega’s publiceren de analyse in Cancer.1

In de literatuur identificeerden de onderzoekers negentien voor het onderwerp relevante studies, met tezamen 1927 patiënten: tien observationele studie met 1529 patiënten en negen interventiestudies met 398 patiënten. Cannabinoïden werden in de studies voornamelijk gebruikt voor het management van chemotherapie-geïnduceerde misselijkheid en braken (CINV). Andere redenen voor gebruik waren anorexie, tumor-gerelateerde epilepsie, en pijn. Overall waren cannabinoïden in de interventiestudies voor het eindpunt CINV meer effectief dan placebo of actieve controle, hoewel het door gebrek aan homogeniteit tussen de studies niet mogelijk was een gepoolde analyse van werkzaamheid te maken. In gecontroleerde studies waren slaperigheid, toename van eetlust, duizeligheid en droge mond geassocieerd met gebruik van cannabinoïden. Discontinuering vanwege adverse events was meer frequent in de cannabinoïden-armen dan in de controle-armen van de studies. Er waren geen ernstige adverse events die samenhingen met gebruik van de middelen.

De onderzoekers concluderen dat cannabinoïden kunnen worden gebruikt voor management van symptomen onder kinderen met maligniteiten. Er is behoefte aan meer informatie over optimale doseringen, korte- en lange-termijn adverse events, en interacties met geneesmiddelen.

1.Chhabra M, Ben-Eltriki M, Paul A et al. Cannabinoids for symptom management in children with cancer: a systematic review and meta-analysis. Cancer 2023.34920

Summary: A systematic review and meta-analysis of published studies found that cannabinoids are used for symptom management in children with cancer. There is a need for more information on optimal dosing, safety, and efficacy of cannabinoids in children with cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren