Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Meta-analyse van toevoeging van adjuvant capecitabine aan standaard chemotherapie voor TNBC


Vergeleken met andere typen mammacarcinoom hebben patiënten met triple-negatieve ziekte (TNBC) hoge risico’s van recidief en metastase. De werkzaamheid van adjuvant capecitabine voor TNBC is niet duidelijk. Een meta-analyse heeft de waarde onderzocht van toevoeging van adjuvant capecitabine aan taxaan/anthracycline-gebaseerde standaard-chemotherapie voor TNBC. Prof. Qiang Sun (Peking Union Medical College. Beijing) en collega’s publiceren de meta-analyse online in Breast Cancer Research and Treatment.1

In de literatuur tot en met april 2019 identificeerden de onderzoekers zeven voor het onderwerp relevante gerandomiseerde studies. De studies includeerden 3151 vroeg-stadium TNBC-patiënten, van wie 1552 neoadjuvante of adjuvante standaard-chemotherapie kregen en 1599 in de adjuvante setting capecitabine als toevoeging aan de standaard-behandeling kregen. De ziektevrije overleving was significant beter in de capecitabine-groep (HR 0,77; 95%-bti 0,66-0,90). Dit DFS-profijt werd gezien in studies zowel in Amerika-Europa als in studies in Azië. Zes studies rapporteerden ook overall survival resultaten. In deze studies was de OS eveneens significant beter in de capecitabine-groep (HR 0,69; 95%-bti 0,56-0,85).

De onderzoekers concluderen dat toevoeging van adjuvant capecitabine aan standaard-chemotherapie voor vroeg-stadium TNBC geassocieerd was met significante verbetering van DFS en OS.

1.Li Y, Zhou Y, Mao F et al. Adjuvant addition of capecitabine to early-stage triple-negative breast cancer patients receiving standard chemotherapy: a meta-analysis. Breast Cancer Res Treat 2019; epub ahead of print

Summary: A meta-analysis of seven studies found that addition of adjuvant capecitabine to standard chemotherapy for TNBC was associated with significant improvement of DFS (HR 0.77; 95% CI 0.66-0.90) and OS (six studies; HR 0.69; 95% CI 0.56-0.85).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren