Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Meta-analyse van uitkomsten van patiënten met recidiverend of refractair folliculair lymfoom na twee of meer lijnen therapie


Dr. Steve KantersOnder patiënten met folliculair lymfoom worden vaak hoge percentages met response gezien op vroege lijnen van behandeling. Onder patiënten met recidiverend of refractair folliculair lymfoom (RRFL) na twee of meer lijnen van behandeling (LOT) is de duur van remissie vaak korter. Een systematisch overzicht en meta-analyse van gepubliceerde studies heeft klinische uitkomsten van deze patiënten geïnventariseerd. Dr. Steve Kanters (RainCity Analytics, Vancouver BC, Canada) en collega’s publiceren de analyse in BMC Cancer.1

In de literatuur tot eind mei 2021 vonden de onderzoekers 20 studies die aan de inclusiecriteria voldeden (tenminste twee eerdere LOT met in ieder geval een anti-CD20 monoklonaal antilichaam en een alkylerend agens). De studies telden tezamen meer dan 1800 patiënten. In meta-analyse was de objective response rate 58,5% (95%-bti 51,1-65,6) en de complete response rate 19,6% (15,0-26,7). De mediane progressievrije overleving was 9,8 maanden (95%-bti 9,0-10,6) en de mediane overall survival was 56,6 maanden (47,8-68,8). De twee-jaars OS nam af van 66,5% onder de patiënten met tenminste twee eerdere LOT tot 59,5% onder patiënten met tenminste drie eerdere LOT, met vergelijkbare trend voor progressievrije overleving.

De onderzoekers concluderen dat behandeling voor RRFL na twee of meer LOT suboptimaal is.

1.Kanters S, Ball G, Kahl B et al. Clinical outcomes in patients with relapsed/refractory after ≥ 2 prior lines of therapy for follicular lymphoma: a systematic literature review and meta-analysis. BMC Cancer 2023;23:74

Summary: A systematic literature review and meta-analysis found that few relapsed/refractory follicular lymphoma after two or more lines of therapy achieve complete response, and despite some benefit, approximately 1/3 of treated patients die within 24 months.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren