Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Meta-analyse van uitkomsten van recidiverend ependymoom in kinderen


Dr. Sabine MüllerEen meta-analyse door onderzoekers van de University of California in San Francisco heeft uitkomsten geïnventariseerd van recidiverend ependymoom in kinderen. Dr. Sabine Müller (sinds kort verbonden aan het Universitäts-Kinderspital Zürich) en collega’s publiceren de meta-analyse vandaag online in het Journal of Neuro-Oncology.1 De onderzoekers vonden in de literatuur elf studies die aan de inclusiecriteria van de meta-analyse voldeden.

De gepoolde mediane progressievrije overleving vanaf het moment van eerste recidief was 6,7 maanden (95%-bti 4,7-8,8) en de gepoolde mediane overall survival vanaf eerste recidief was 11,2 maanden (95%-bti 6,4-16,0). Patiënten met supratentoriaal recidief hadden een slechtere OS (mediaan 8,3 maanden; 95%-bti 3,2-13,3) dan patiënten met infratentoriaal recidief (20,1; 8,4-31,7). Patiënten die bij recidief chirurgie ondergingen hadden mediane OS 24,2 maanden (14,2-34,1) vergeleken met 29,2 maanden (17,4-41,1) onder patiënten die radiotherapie kregen en 19,3 maanden (10,3-28,3) onder patiënten die chemotherapie kregen. Patiënten jonger dan drie jaar op het moment van recidief hadden een mediane OS van 31,0 maanden (25,3-87,3); onder patiënten in de leeftijd van drie jaar en ouder op het moment van recidief was de mediane OS 17,5 maanden (9,9-25,2).

De onderzoekers concluderen dat de meta-analyse laat zien dat recidiverend pediatrisch ependymoom slechte uitkomsten heeft, maar dat deze uitkomsten sterk uiteenlopen afhankelijk van kenmerken van patiënt, tumor, en behandeling.

1.Byer L, Kline CN, Coleman C et al. A systematic review and meta-analysis of outcomes in pediatric, recurrent ependymoma. J Neuro-Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A meta-analysis of eleven studies found that children with recurrent ependymoma had poor outcomes (pooled median OS from date of first recurrence 11.2 months). However, these outcomes ranged widely depending on patient, tumor, and treatment characteristics.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren