Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Meta-analyse van werkzaamheid en veiligheid van osimertinib voor intracraniële metastasen van NSCLC

(0)2020-03-26 15:00   ( Nieuws )

Dr. Sunit DasIntracraniële metastatische ziekte (IMD) is een ernstige en levensveranderende complicatie voor veel patiënten met maligniteiten. Gerichte therapie toegevoegd aan huidige behandeling kan wellicht het bereiken van intracraniële controle in sommige patiënten met IMD bevorderen. Osimertinib is een EGFR-remmer die de bloed-hersenbarrière kan doorbreken en tumorceloverleving en –proliferatie kan remmen. Een systematisch overzicht en meta-analyse heeft veiligheid en werkzaamheid geïnventariseerd van osimertinib voor intracraniële metastasen van NSCLC met EGFR-veranderingen. Dr. Sunit Das (University of Toronto) en collega’s publiceren de meta-analyse online in JAMA Network Open.1

In de literatuur tot en met 20 september 2019 vonden de onderzoekers vijftien studies (tezamen 324 patiënten) die aan de inclusiecriteria van de meta-analyse voldeden. De CNS objective response rate was 64% (95%-bti 53-76) en de CNS disease control rate was 90% (95%-bti 85-93). Complete intracraniële respons liep in de geïncludeerde studies uiteen van 7% tot 23%, en de mediane grootste afname van de intracraniële-lesiegrootte van -40% tot -64%. Het percentage patiënten met graad 3 of hoger adverse events liep uiteen van 19% tot 39%.

De onderzoekers concluderen dat de resultaten van de meta-analyse een potentiële rol van osimertinib voor IMD van EGFR-variant NSCLC steunen.

1.Erickson AW, Brastianos PK, Das S. Assessment of effectiveness and safety of osimertinib for patients with intracranial metastatic disease. A systematic review and meta-analysis. JAMA Network Open 2020;3:e201617

Summary: A meta-analysis of 15 studies reporting on 324 NSCLC patients investigated efficacy and safety of osimertinib for intracranial metastatic disease. The CNS objective response rate was 64% and CNS disease control rate was 90%. Complete intracranial response rate varied from 7% to 23%. Adverse events grade 3 or higher were seen in 19% to 39%.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren