Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

MIPOGG voor voorspellen van volgende maligniteiten in overlevers van pediatrische maligniteiten


Dr. Catherine GoudieOverlevers van maligniteiten tijdens de jeugd (CCSs) hebben een verhoogd risico van ontwikkelen van volgende maligne neoplasmen (SMNs) vanwege blootstelling aan behandelingen. CCSs met onderliggende maligniteitenpredispositiesyndromen (CPS) hebben een extra genetische component van het SMN-risico. De McGill Interactive Pediatric OncoGenetic Guidelines (MIPOGG)-tool is ontwikkeld voor het identificeren van kinderen met maligniteiten die een verhoogde waarschijnlijkheid hebben van een CPS. MIPOGG leidt behandelaars langs een serie Ja-Nee vragen en genereert een aanbeveling voor of tegen genetische evaluatie. Een multicenterstudie in Ontaria (Canada) heeft het vermogen van MIPOGG om SMN-ontwikkeling in CCSs te voorspellen geëvalueerd. Dr. Catherine Goudie (McGill University, Montreal) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

In het provinciale maligniteitenregister van Ontario identificeerden de onderzoekers patiënten met een primaire maligniteit voor de leeftijd achttien jaar tussen begin 1986 en eind 2015. CCSs die een SMN ontwikkelden (cases) werden 1:5 voor primaire maligniteit en jaar van diagnose gematcht met CCSs die geen SMN ontwikkelden (controls). Potentiële voorspellers van SMNs (zoals chemotherapie, radiotherapie, en MIPOGG output) werden retrospectief geanalyseerd. Onder de 13.367 kinderen met een primaire maligniteit kwam een SMN tot ontwikkeling in 317 (2,4%) die werden gematcht met 1569 controls. Een MIPOGG-aanbeveling van genetische evaluatie was significant geassocieerd met SMN-ontwikkeling (HR 1,53; 95%-bti 1,06-2,19) in een multivariabel model dat corrigeerde voor blootstellingen aan behandelingen voor de primaire maligniteit. MIPOGG voorspelde SMN-ontwikkeling ook in CCSs die niet waren blootgesteld aan radiotherapie.

De onderzoekers concluderen dat MIPOGG additionele waarde heeft voor voorspelling van SMNs in CCSs. MIPOGG zou kunnen bijdragen aan het opstellen van geïndividualiseerde surveillance-strategieën voor CCSs.

1.Cullinan N, Schiller I, Di Giuseppe G et al. Utility of a cancer predisposition screening tool for predicting subsequent malignant neoplasms in childhood cancer survivors. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: The McGill Interactive Pediatric OncoGenetic Guidelines (MIPOGG) tool identifies children with cancer at increased likelihood of having a cancer predisposition syndrome. A case-control study among childhood cancer survivors in Ontario, Canada, found that a MIPOGG output recommending evaluation was significantly associated with development of subsequent malignant neoplasms (SMNs; HR 1.53; 95% CI 1,06-2,19) in a multivariable model that included primary cancer therapy exposures. MIPOGG may be beneficial in decision making for enhanced individualized SMN surveillance strategies among childhood cancer survivors.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren